Coi ngày khai trương theo tuổi được xem là khởi đầu cho công việc kinh doanh, làm ăn của chủ mệnh. Do vậy, xem ngày tốt khai trương năm 2022 Nhâm Dần là việc làm cần thiết và phải được thực hiện trước khi bắt đầu kinh doanh. Bởi, theo quan niệm và kinh nghiệm của người xưa để lại thì “đâu có xuôi thì đuôi mới lọt” - ý nói khởi đầu thuận lợi thì mới mong cả quá trình được suôn sẻ và đạt kết quả tốt. Vậy, năm 2022 có ngày tốt nào phù hợp cho việc khai trương, mở hàng cho 12 con giáp?

1. Xem ngày khai trương theo tuổi của 12 con giáp

☯ Tuổi tý khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi canh tý, nhâm tý, giáp tý … khai trương ngày nào tốt cần phải xem xét kỹ lưỡng các ngày đầu năm 2022 sau đây: 

tuổi tý khai trương ngày nào tốt

 • Ngày 7 tháng 1 năm 2022 (5/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 31 tháng 1 năm 2022 (29/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo 

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi tý hôm nay

☯ Tuổi sửu khai trương ngày nào tốt 2022?

Đối với tuổi Sửu thì ngày mờ hàng tốt nhất là vào ngày mùng 6 tháng giêng năm 2022 đây là ngày Canh Dần và giờ tốt nhất để mở là giờ Tân Tỵ từ 9h sáng tới 11h. Ngoài ra, một số ngày khá tốt khác như: 

tuổi sửu khai trương ngày nào tốt

 • Mùng 6: Canh Dần 

Giờ Tốt: Tân Tỵ

 • Ngày 17: Tân Sửu

Giờ Tốt: Tân Mão, Quý Tị, Bính Thân

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi sửu hôm nay

☯ Tuổi dần khai trương ngày nào tốt 2022?

Đối với những người tuổi dần thì ngày mờ hàng tốt nhất là vào ngày mùng 8 tháng giêng năm 2022 đây là ngày Nhâm Thìn và giờ tốt nhất để mở là giờ Bính Thân tức từ 7h tới 9h sáng. Để xem tuổi nhâm dần, giáp dần, bính dần … khai trương ngày nào tốt cần phải lựa chọn các ngày trong đầu năm 2022 sau đây: 

tuổi dần khai trương ngày nào tốt

 • Mùng 2: Bính Tuất 

Giờ Tốt: Canh Dần, Quý Tị

 • Mùng 6: Canh Dần 

Giờ Tốt: Canh Thìn,, Quý Mùi, Bính Tuất

 • Mùng 8: Nhâm Thìn

Giờ Tốt: Nhâm Dần, Giáp Thìn,

 • Ngày 17: Tân Sửu

Giờ Tốt: Tân Mão, Quý Tỵ, Bính Thân, Mậu Tuất

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi dần hôm nay

☯ Tuổi mão khai trương ngày nào tốt 2022?

Đối với các tuổi quý mão, ất mão, đinh mão … thì ngày mờ hàng tốt nhất là vào ngày mùng 6 tháng giêng năm 2022 đây là ngày Canh Dần và giờ tốt nhất để mở là giờ Nhâm Thìn tức từ 7h tới 9h sáng. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các ngày sau: 

tuổi mão khai trương ngày nào tốt

 • Mùng 6: Canh Dần 

Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi, Bính Tuất

 • Mùng 8: Nhâm Thìn

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Kỷ Dậu

 • Mùng 10: Giáp Ngọ

Giờ Tốt: Canh Ngọ

 • Ngày 17: Tân Sửu

Giờ Tốt: Canh Dần, Tân Mão

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi mão hôm nay

☯ Tuổi thìn khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi giáp thìn, bính thìn, mậu thìn… khai trương ngày nào tốt cần phải lựa chọn các ngày đầu năm 2022 sau đây: 

tuổi thìn khai trương ngày nào tốt

Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Tuất

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi thìn hôm nay

☯ Tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi ất tỵ, đinh tỵ, kỷ tỵ… khai trương ngày nào tốt năm 2022 chắc chắn phải chọn lựa các ngày sau đây: 

tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt

Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi tỵ hôm nay

☯ Tuổi ngọ khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi bính ngọ, mậu ngọ, canh ngọ… khai trương ngày nào tốt và được nhiều may mắn, người tuổi này phải lựa chọn các ngày sau đây: 

tuổi ngọ khai trương ngày nào tốt

Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Tuất

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

Ngày 6 tháng 2 năm 2022 (6/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Dần

- Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi, Bính Tuất

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi ngọ hôm nay

☯ Tuổi mùi khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi đinh mùi, kỷ mùi, tân mùi… khai trương ngày nào tốt năm 2022, người tuổi này nên chọn lựa các ngày đại cát đại lợi sau đây: 

tuổi mùi khai trương ngày nào tốt

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

.Ngày 23 tháng 2 năm 2022 (23/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi mùi hôm nay

☯ Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi mậu thân, canh thân, nhâm thân… khai trương ngày nào tốt nên xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn ngày đại đại lợi năm 2022 sau đây: 

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt

Ngày 12 tháng 3 năm 2022 (10/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 7:00 - 8:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi thân hôm nay

☯ Tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 2022?

Đối với các tuổi Kỷ dậu, Tân dậu, Quý dậu… thì ngày mờ hàng tốt nhất là vào ngày mùng 8 tháng giêng năm 2022 đây là ngày Nhâm Thìn và giờ tốt nhất để mở là giờ Giáp Thìn tức từ 7h tới 9h sáng và từ 9h tới 11h trưa và từ 13h tới 15h chiều. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm: 

tuổi dậu khai trương ngày nào tốt

 • Mùng 6: Canh Dần 

Giờ Tốt: Canh Thìn, Tân Tỵ, Quý Mùi

 • Mùng 8: Nhâm Thìn

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tị, Mậu Thân, Kỷ Dậu

 • Ngày 17: Tân Sửu

Giờ Tốt: Quý Tị, Bính Thân

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi dậu hôm nay

☯ Tuổi tuất khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi canh tuất, nhâm tuất, giáp tuất… khai trương ngày nào tốt năm 2022, người tuổi này phải biết đến những ngày kim quỹ đại cát sau đây

tuổi tuất khai trương ngày nào tốt

Ngày 6 tháng 2 năm 2022 (6/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Dần

- Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi, Bính Tuất

Ngày 26 tháng 3 năm 2022 (25/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 15:59, 19:00 - 20:59.

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi tuất hôm nay

☯ Tuổi hợi khai trương ngày nào tốt 2022?

Để xem tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi khai trương ngày nào tốt đầu năm 2022, người tuổi này chắc chắn không thể bỏ qua các ngày sau đây: 

tuổi hợi khai trương ngày nào tốt

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

.Ngày 23 tháng 2 năm 2022 (23/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59

⏩[⭐Mới nhất]  Xem tử vi tuổi hợi hôm nay

2. Xem ngày tốt khai trương 2022 theo tháng

Ngày tốt khai trương năm 2022 được chúng tôi lựa chọn trên tổng hòa các yếu tố phong thủy, nhất là sự xuất hiện của phúc tinh, phù hợp với việc khởi sự, tạo tác, khai trương hay cầu tài cầu lộc như: Nguyệt Ân, Thiên Phú, Lộc Mã, Lộc Khố,... Ngày tốt tương ứng với 12 tháng chi tiết như sau:

☯ Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2022

 • Ngày 7 tháng 1 năm 2022 (5/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 22 tháng 1 năm 2022 (20/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Hợi

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59 và 12:00 - 22:59.

 • Ngày 25 tháng 1 năm 2022 (23/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 26 tháng 1 năm 2022 (24/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59

 • Ngày 31 tháng 1 năm 2022 (29/12/2021 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo 

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2022

 • Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Tuất

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (2/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 23 tháng 2 năm 2022 (23/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 9:00 - 10:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2022

 • Ngày 3 tháng 3 năm 2022 (1/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 00:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 12 tháng 3 năm 2022 (10/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Tý

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 7:00 - 8:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 15 tháng 3 năm 2022 (13/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 48:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 24 tháng 3 năm 2022 (21/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Hợi

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt:  23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 26 tháng 3 năm 2022 (25/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 15:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 27 tháng 3 năm 2022 (25/2/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2022

 • Ngày 2 tháng 4 năm 2022 (2/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 4 tháng 4 năm 2022 (4/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Hợi

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 9 tháng 4 năm 2022 (9/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 10 tháng 4 năm 2022 (10/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Quý Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: 

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 11 tháng 4 năm 2022 (19/1/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: 

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 14 tháng 4 năm 2022 (14/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 21 tháng 4 năm 2022 (21/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo 

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 26 tháng 4 năm 2022 (26/3/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2022

 • Ngày 5 tháng 5 năm 2022 (5/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 9 tháng 5 năm 2022 (9/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Tuất

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 12 tháng 5 năm 2022 (26/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 21 tháng 5 năm 2022 (21/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Quý Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 24 tháng 5 năm 2022 (24/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 29 tháng 5 năm 2022 (29/4/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Ngọ

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 5 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2022

 • Ngày 1 tháng 6 năm 2022 (3/5/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 5 tháng 6 năm 2022 (7/5/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 10 tháng 6 năm 2022 (12/5/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Ngọ

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 12 tháng 6 năm 2022 (14/5/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Thân

- Theo tử vi Lục Diệu:Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 24 tháng 6 năm 2022 (26/5/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 30 tháng 6 năm 2022 (2/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2022

 • Ngày 6 tháng 7 năm 2022 (8/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 12 tháng 7 năm 2022 (14/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 13 tháng 7 năm 2022 (15/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 15 tháng 7 năm 2022 (17/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 18 tháng 7 năm 2022 (20/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 21 tháng 7 năm 2022 (29/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Hợi

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 24 tháng 7 năm 2022 (26/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 25 tháng 7 năm 2022 (27/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Mão

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 27 tháng 7 năm 2022 (29/6/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2022

 • Ngày 4 tháng 8 năm 2022 (7/7/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 7 tháng 8 năm 2022 (10/7/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 8 tháng 8 năm 2022 (11/7/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Quý Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 16 tháng 8 năm 2022 (19/7/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 29 tháng 8 năm 2022 (3/8/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2022

 • Ngày 5 tháng 9 năm 2022 (10/8/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 10 tháng 9 năm 2022 (15/8/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 15 tháng 9 năm 2022 (20/8/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 22 tháng 9 năm 2022 (27/8/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 28 tháng 9 năm 2022 (3/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 29 tháng 9 năm 2022 (4/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Dậu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 9 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2022

 • Ngày 1 tháng 10 năm 2022 (6/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Đinh Hợi

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 7 tháng 10 năm 2022 (12/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 10 tháng 10 năm 2022 (15/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 19 tháng 10 năm 2022 (24/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Ất Tỵ

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 22 tháng 10 năm 2022 (27/9/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Thân

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 30 tháng 10 năm 2022 (6/10/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Bính Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 10 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2022

 • Ngày 1 tháng 11 năm 2022 (8/10/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Ngọ

- Theo tử vi Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 11 tháng 11 năm 2022 (18/10/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Mậu Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 14 tháng 11 năm 2022 (21/10/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Mùi

- Theo tử vi Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 23 tháng 11 năm 2022 (30/10/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Thìn

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 (2/11/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Nhâm Ngọ

- Theo tử vi Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 11 năm 2022

☯ Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2022

 • Ngày 2 tháng 12 năm 2022 (9/11/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Kỷ Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 4 tháng 12 năm 2022 (11/11/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Canh Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 14 tháng 12 năm 2022 (21/11/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Tân Sửu

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 27 tháng 12 năm 2022 (5/12/2022 âm lịch)

- Nhằm ngày: Giáp Dần

- Theo tử vi Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 12 năm 2022