Xem ngày tốt mua xe năm 2022 Nhâm Dần là rất cần thiết, đặc biệt, những quý bạn mua vì mục đích kinh doanh thì việc làm này càng trở nên quan trọng hơn. Bởi theo học thuyết phong thủy thì ngày mua xe tốt có thể mang lại vượng khí phong thủy tốt cho hành trình bình an và ngược lại. Vậy, xem ngày tốt mua xe dựa vào những tiêu chí nào? Ngày tốt mua xe tương ứng với mỗi tháng trong năm mới Nhâm Dần là những ngày nào?

1. Chọn ngày mua xe hợp tuổi năm 2022

Việc xem và chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi chủ nhân phải dựa trên tổng hòa các yếu tố sau:

chọn ngày mua xe hợp tuổi

 • Là ngày hoàng đạo: Minh Đường Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thanh Long Hoàng Đạo, Kim Đường Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo hoặc Tư Mệnh Hoàng Đạo.
 • Có nhiều sao tốt cho việc lưu thông, vận hành xe sau này như: Thiên Mã, Lộc Mã,... theo Ngọc Hạp Thông Thư.
 • Địa chi ngày tốt được chọn tốt nhất nên Tam hợp với địa chi tuổi của chủ xe. Các bộ Tam hợp theo thập nhị địa chi gồm: Thân - Tý - Thìn, Hợi - Mão - Mùi, Dần - Ngọ - Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu. 
 • Ngũ hành ngày tốt được chọn phải Tương sinh/Tương hỗ/Không sinh không khắc với ngũ hành bản mệnh của chủ xe. 

Cụ thể cách ngày tốt cho việc mua xe trong năm 2022 theo từng tháng như sau.

2. Xem ngày tốt mua xe năm 2022 theo từng tháng

☯ Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2022

Theo Ngọc Hạp thông Thư, có 3 ngày đẹp mua xe trong tháng 1 năm 2022 dương lịch như sau: 

 • Ngày 13 tháng 1 năm 2022 (11/12/2021)

- Can chi ngày: Bính Dần

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 21 tháng 1 năm 2022 (19/12/2021)

- Can chi ngày: Giáp Tuất

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 26 tháng 1 năm 2022 (24/12/2021)

- Can chi ngày: Tân Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2022

Trong tháng 2 năm 2022 có 4 ngày đẹp để tiến hành mua xe máy, ô tô với những bộ sao may mắn, tốt lành như sau:

ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2022

 • Ngày 5 tháng 2 năm 2022 (5/1/2022)

- Can chi ngày: Kỷ Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022)

- Can chi ngày: Ất Mùi

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022)

- Can chi ngày: Canh Tý

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 20 tháng 2 năm 2022 (20/1/2022)

- Can chi ngày: Giáp Thìn

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2022

Chọn ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2022 được đại cát đại lợi, nhất định không thể bỏ qua 7 ngày tốt sau:

 • Ngày 1 tháng 3 năm 2022 (29/1/2022)

- Can chi ngày: Quý Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 6 tháng 3 năm 2022 (4/2/2022)

- Can chi ngày: Mậu Ngọ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 14 tháng 3 năm 2022 (12/2/2022)

- Can chi ngày: Bính Dần

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 18 tháng 3 năm 2022 (16/2/2022)

- Can chi ngày: Canh Ngọ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 19 tháng 3 năm 2022 (17/2/2021)

- Can chi ngày: Tân Mùi

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 24 tháng 3 năm 2022 (22/2/2022)

- Can chi ngày: Bính Tý

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 26 tháng 3 năm 2022 (24/2/2022)

- Can chi ngày: Mậu Dần

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2022

Xem ngày đẹp mua xe tháng 4/2022 theo phép xem ngày tốt xấu cho biết, tháng này có rất ít ngày tốt mua xem. Cụ thể, trong tháng 4 năm 2022 dương lịch chọn được 2 ngày đẹp để mua xe máy hoặc ô tô như sau:

ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2022

 • Ngày 7 tháng 4 năm 2022 (7/3/2022)

- Can chi ngày: Canh Dần

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 25 tháng 4 năm 2022 (25/3/2022)

- Can chi ngày: Mậu Thân

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2022

Để biết tháng 5 năm 2022 mua xe ngày nào tốt, quý bạn cần lựa chọn trong 3 ngày đẹp để mua xe máy cũng nhưng ô tô sau đây:

 • Ngày 3 tháng 5 năm 2022 (3/4/2022)

- Can chi ngày: Bính Thìn

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 12 tháng 5 năm 2022 (12/4/2022)

- Can chi ngày: Ất Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 24 tháng 5 năm 2022 (24/4/2022)

- Can chi ngày: Đinh Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 5 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2022

Xem ngày mua xe trong tháng 6 năm 2022 cần phải lựa chọn được những ngày hoàng đạo, lại có bộ sao thiên đức, Thiên Quý, Thiên Tài, Giải Thần, Tuế Hợp mới được xem là ngày đẹp mua xe tháng 6 năm 2022. Cụ thể, theo phép xem ngày tốt xấu, có 2 ngày tốt mua xe tháng 6/2022 như sau:

 • Ngày 25 tháng 6 năm 2022 27/5/2022)

- Can chi ngày: Kỷ Dậu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 30 tháng 6 năm 2022 (2/6/2022)

- Can chi ngày: Giáp Dần

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7/2022 có 15 ngày hoàng đạo nhưng chỉ có 3 ngày đẹp có bộ sao Giải Thần, Thiên Đức, Thiên Quý, Thiên Tài … chủ trị thần cách của ngày. Vì vậy, chọn ngày tốt đẹp mua xe tháng 7 năm 2022 nhất định không thể bỏ qua các ngày sau:

ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2022 dương lịch

 • Ngày 6 tháng 7 năm 2022 (8/6/2022)

- Can chi ngày: Canh Thân

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59.

 • Ngày 15 tháng 7 năm 2022 (17/6/2022)

- Can chi ngày: Kỷ Tỵ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 27 tháng 7 năm 2022 (29/6/2022)

- Can chi ngày: Tân Tỵ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt:1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022

Chọn ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2022 phải lựa chọn chính xác nhưng ngày hoàng đạo có sao cai quản ngày tốt cho việc cầu bình an, giữ tài lộc. Cụ thể, theo Tử Vi Khoa Học, tháng 8 năm 2022 có 3 ngày tốt mua xe như sau:

 • Ngày 7 tháng 8 năm 2022 (10/7/2022)

- Can chi ngày: Nhâm Thìn

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 8 tháng 8 năm 2022 (11/7/2022)

- Can chi ngày: Quý Tỵ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 22 tháng 8 năm 2022 (25/7/2022)

- Can chi ngày: Đinh Mùi

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2022

Tháng 9 năm 2022 không phải là tháng đại cát đại lợi cho việc sắm sửa ô tô, xe máy. Tuy nhiên, nếu việc mua tậu xe không thể điều đình thì quý bạn có thể tham khảo 2 ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2022 sau đây để thêm phần may mắn. 

 • Ngày 2 tháng 9 năm 2022 (7/8/2022)

- Can chi ngày: Mậu Ngọ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 5 tháng 9 năm 2022 (10/8/2022)

- Can chi ngày: Tân Dậu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 9 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2022

Chọn ngày mua xe máy hay ô tô trong tháng 10/2022, tuyệt đối không thể bỏ lỡ 2 ngày đẹp mua xe sau đây:

ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2022

 • Ngày 7 tháng 10 năm 2022 (12/9/2022)

- Can chi ngày: Quý Tỵ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 19 tháng 10 năm 2022 (24/9/2022)

- Can chi ngày: Ất Tỵ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 1:00 - 2:59, 7:00 - 8:59, 11'00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 19:00 - 20:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 27 tháng 10 năm 2022 (3/10/2022)

- Can chi ngày: Quý Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 30 tháng 10 năm 2022 (6/10/2022)

- Can chi ngày: Bính Thìn

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 10 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022

Tháng 11/2022 được xem là tháng đại cát đại lợi cho việc mua sắm vật chất. Theo chuyên gia tại Tử Vi Khoa Học, để trả lời chính xác “mua xe ngày nào tốt” trong thời gian này, quý bạn nhất định phải chọn một trong 5 ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2022 sau đây.

 • Ngày 5 tháng 11 năm 2022 (12/10/2022)

- Can chi ngày: Nhâm Tuất

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 8 tháng 11 năm 2022 (15/10/2022)

- Can chi ngày: Ất Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 13 tháng 11 năm 2022 (20/10/2022)

- Can chi ngày: Canh Ngọ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 20 tháng 11 năm 2022 (27/10/2022)

- Can chi ngày: Đinh Sửu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 3:00 - 4:59, 7:00 - 8:59, 9:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 17:00 - 18:59, 21:00 - 22:59.

 • Ngày 28 tháng 11 năm 2022 (5/11/2022)

- Can chi ngày: Ất Dậu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 11 năm 2022

☯ Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2022

Hàng năm, nhu cầu mua sắm vào tháng 12 năm 2022 tương đối lớn. Để lựa chọn được ngày tốt đẹp mua xe tháng 12/2022, quý bạn nên xem xét kỹ lưỡng 3 ngày tốt mua xem hợp tuổi 12 con giáp sau đây: 

ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2022

 • Ngày 10 tháng 12 năm 2022 (17/11/2022)

- Can chi ngày: Đinh Dậu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 19 tháng 12 năm 2022 (26/11/2022)

- Can chi ngày: Bính Ngọ

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

 • Ngày 22 tháng 12 năm 2022 (29/11/2022)

- Can chi ngày: Kỷ Dậu

- Theo Khổng Minh Lục Diệu: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: 23:00 - 0:59, 3:00 - 4:59, 5:00 - 6:59, 11:00 - 12:59, 13:00 - 14:59, 17:00 - 18:59.

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 12 năm 2022

3. Năm 2022 có nên xem ngày mua xe không?

Xem ngày tốt mua xe là việc làm cần thiết và nên được thực hiện trước khi mua xe bởi không chỉ là phương tiện đi lại đơn thuần mà xe máy/ô tô còn gắn liền với cuộc sống của mỗi người.  Hơn nữa việc xem ngày tốt mua xe còn mang lại nhiều lợi ích cho chủ nhân khi sử dụng như:

năm 2022 có nên xem ngày mua xe không

 • Chọn ngày đẹp mua xe giúp quá trình mua bán được diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn. Hạn chế tối đa những chuyện trục trặc có thể phát sinh.
 • Ngày tốt mua xe cũng giúp chủ nhân và phương tiện nhận thêm nguồn cát khí phong thủy từ đó di chuyển được thuận lợi và an toàn hơn. Với những người kinh doanh vận tải thì đây là một trong những phương pháp ứng dụng phong thủy để khai thông tài lộc, nhờ thế mà buôn may bán đắt sớm ngày giàu có. Tạo nên phúc đức, may mắn, bảo đảm sự an toàn, giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tai nạn giao thông
 • Xem ngày tốt mua xe năm 2022 cũng giúp quý bạn yên tâm hơn, vững vàng tâm lý và thoải mái hơn nhờ niềm tin tích cực. Nhờ thế mà quá trình mua bán hay vận hành sau này cũng đạt được nhiều thuận lợi đúng như mong muốn của chủ xe.
 • Xem ngày đẹp mua xe 2022 còn giúp quý bản mệnh gặp may mắn, lựa chọn được phương tiện giao thông như ý, có độ bền cao, ít bị hư hỏng, trục trặc, gây nên bất tiện, hao tốn, lãng phí của chủ phương tiện
 • Coi ngày mua xe giúp quý chủ nhân trong quá trình sử dụng phương tiện đạt hiệu quả cao, thu được nhiều giá trị, tài lộc từ đó, thăng tiến, phát đạt trong công danh, sự nghiệp, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, hiển vinh, sang giàu

Từ những ý nghĩa nói trên chúng ta đi đến một kết luận đó là cần thiết phải lựa chọn ngày tốt để mua xe.

4. Cách chọn ngày mua xe hợp tuổi theo phong thủy

Có hai phương pháp quan trọng để chọn ngày tốt mua xe, dưới đây tôi sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn về những phương pháp sau:

 • Xem ngày tốt mua xe theo cát tinh cát mệnh

Phương pháp này được hợp lại từ hai yếu tố đó là yếu tố cơ bản và yếu tố phù hợp với mệnh lý chủ xe, cụ thể

* Một: Yếu tố cơ bản

Trong yếu tố này có hai quan điểm về việc chọn ngày tốt mua xe

- Căn cứ vào việc chọn ngày theo 83 vụ cơ bản của cuộc sống nhân sinh thì có vụ thứ 73 đó là mua ngựa, ngày xưa, ngựa có vai trò giao thông, vận tải, phục vụ cuộc sống. Trong thời hiện đại thì ứng với xe cộ, phương tiện giao thông. Ngày tốt để tiến hành công việc này có bảy ngày như sau: Ất Hợi, Ất Dậu, Mậu Tý, Nhâm Thìn, Ất Tị, Nhâm Tý, Kỷ Mùi

- Sử dụng phương pháp chọn ngày tốt phổ biến hiện nay

+ Chọn ngày Hoàng Đạo

+ Chọn ngày có Lục Diệu tốt

+ Chọn ngày có nhị thập bát tú tốt

+ Chọn ngày có nhiều cát tinh nhật thần, tạo nên may mắn, phúc đức, bảo vệ chủ phương tiện được bình an, ngày càng ăn nên làm ra, phát triển thịnh vượng, sung túc

Trong những phương pháp này có một lưu ý là ngày nào càng hội tụ nhiều yếu tố may mắn thì ngày đó càng thuận lợi, cát tường như ý

* Hai: Yếu tố hài hòa phù hợp với mệnh lý chủ xe

- Chọn ngày có thiên can tương hợp với thiên can năm sinh chủ phương tiện, hoặc ngũ hành thiên can ngày tương sinh ngũ hành thiên can năm sinh chủ phương tiện. Cụ thể, có năm quan hệ tương hợp về thiên can như sau Giáp – Kỷ, Ất – Canh, Bính – Tân, Đinh – Nhâm, Mậu – Quý. Ví dụ như người muốn mua xe sinh năm 1988 Mậu Thìn, nên chọn ngày can Quý vì Mậu hợp Quý. Mặt khác có thể chọn ngày can Bính, can Đinh vì hai can này thuộc hành Hỏa tương sinh can Mậu thuộc hành Thổ

- Chọn ngày có địa chi tam hợp hoặc nhị hợp với địa chi năm sinh của chủ phương tiện. Ví dụ như trường hợp sinh năm Mậu Thìn nói trên thì các chi Tý, Thân tam hợp với chi Thìn, chi Dậu nhị hợp với chi Thìn nên những ngày có các chi trên nên chọn để mua xe

 • Xem ngày đẹp mua xe theo tử vi khoa học

Những người tinh thông các môn khoa học dự đoán như Kinh Dịch, Độn Giáp, Lục Nhâm, Phong Thủy, Tử Vi Đẩu Số, Bát Tự... đều có phương pháp lựa chọn ngày tốt mua xe rất hiệu quả. Cụ thể như sau:

- Kinh Dịch, Độn Giáp, Lục Nhâm: Dựa vào thời điểm động tâm, khởi niệm để thiết lập quẻ Dịch, suy đoán cát hung và chọn ngày tốt tiến hành việc trên

- Phong Thủy: Chọn ngày có cát tinh vượng khí

- Bát Tự: Chọn ngày là hỷ thần, dụng thần của đương số

- Tử Vi Đẩu Số: Căn cứ vào lá số Tử Vi của người dự định mua xe thì ta có thể khán nhật hạn và chọn những ngày có các sao sau đây: Đường Phù, Tấu Thư, Thiên Mã (là bộ sao làm giấy tờ giao dịch mua bán về phương tiện giao thông), Thiên Quan, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Quý, Hóa Khoa, Thiên Cơ... (những sao có tính chất cứu độ, mang lại may mắn, phúc đức cho chủ phương tiện, có khả năng giảm thiểu nguy hiểm trong quá trình giao thông, mang lại hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng phương tiện). Ngày mua xe cũng giống như ngày sinh nhật của một người, nếu có những cát tinh nói trên thì trường khí may mắn được tạo ra và che chở, bảo vệ người sử dụng phương tiện

Khi tiến hành mua xe ngoài việc chọn ngày tốt thì nên chọn màu xe phù hợp với mệnh lý người sử dụng, điều này giúp cho chủ phương tiện gặp may mắn, an toàn khi tham gia giao thông, ngày càng phát đạt, thịnh vượng, bội thu về tài lộc, lợi nhuận, doanh số

Tuyệt đối không lái thử xe khi đã uống rượu bia. Trong Tử Vi, rượu bia, các chất kích thích ứng với các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, việc sử dụng chất kích thích trước khi lái xe khơi động những bộ sát tinh nói trên, gây nên tình trạng nguy hiểm đối với bản thân và người xung quanh, khiến cho phương tiện bị hư hại, thậm chí có thể vướng vào kiện cáo, hình pháp nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.