Ngày hoàng đạo năm 2022 là những ngày nào trong tháng? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra khi muốn chọn một ngày tốt lành để tiến hành các công việc trọng đại như động thổ, xây nhà, nhập trạch, mở hàng khai trương, cưới xin,.... Tổng hợp xem ngày hoàng đạo năm 2022 chi tiết theo từng tháng sẽ cho bạn kết quả chính xác nhất

1. Những ngày hoàng đạo theo tháng năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2022

Theo phép xem ngày tốt xấu, trong tháng 1 dương lịch có 15 ngày hoàng đạo chi tiết như sau: 

ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2022

 • Ngày 2/1/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Ất Mão (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 30/11/2021

- Sao tốt: Dân nhật, Thiên thành, Tuế hợp, Hoạt điệu

- Sao xấu: Thiên Cương, Tiểu Hao, Thiên Lại, Địa Tặc, Thụ tử, Lục Bất thành 

 • Ngày 4/1/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 2/12/2021

- Sao tốt: Cát Khánh, Lục Hợp, Tục Thế

- Sao xấu: Thiên Lại, Phủ đầu dát, Nguyệt Kiến chuyển sát, Hoàng Sa, Hoả tai

 • Ngày 7/1/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Canh Thân (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 5/12/2021

- Sao tốt: Cát Khánh, Lục Hợp, Tục Thế

- Sao xấu: Thiên Lại, Phủ đầu dát, Nguyệt Kiến chuyển sát, Hoàng Sa, Hoả tai

 • Ngày 9/1/2022 là ngày Thanh long hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Tuất (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 7/12/2021

- Sao tốt: Đại Hồng Sa, Sao Thiên Quý, Thiên Quý, Thánh tâm.

- Sao xấu: Thiên Cương, Địa phá, Nguyệt Hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Ngũ Quỷ.

 • Ngày 10/1/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Quý Hợi (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 8/12/2021

- Sao tốt: Sinh khí, Thiên Quý, Nguyệt Tài

- Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nhân Cách.

 • Ngày 13/1/2022 là ngày Kim quỹ hoàng đạo

- Ngày: Bính Dần (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 11/12/2021

- Sao tốt: U Vi tinh, Thiên tài, Tuế hợp 

- Sao xấu: Kiếp sát, Hoang vu, Địa Tặc.

 • Ngày 14/1/2022 là ngày Kim đường hoàng đạo

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 12/12/2021

- Sao tốt: Địa tài, Lộc khố, Thiên phú. 

- Sao xấu: Thổ ôn, Phi Ma sát, Cửu không, Thiên ôn

 • Ngày 16/1/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 14/12/2021

- Sao tốt: Cát Khánh, Lục Hợp, Tục Thế, Trùng phục

- Sao xấu: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Thiên Lại, Hỏa tai, Phủ đầu dát.

 • Ngày 19/1/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 17/12/2021

- Sao tốt: Hoạt điệu, Mẫu Thương, Thiên Quan, Ngũ phú, Phúc Sinh, Đại Hồng Sa, Sao Thiên Quý

- Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm

 • Ngày 21/1/2022 là ngày Thanh long hoàng đạo

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 19/12/2021

- Sao tốt: Đại Hồng Sa, Thiên Quý, Thánh tâm, Nguyệt Không

- Sao xấu: Thiên Cương, Địa phá, Ngũ hư, Hoang vu, Ngũ Quỷ, Nguyệt Hình, Tứ thời cô quả

 • Ngày 22/1/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 20/12/2021

- Sao tốt: Nguyệt Tài, Thiên Quý, Sinh khí, Nguyệt Đức Hợp

- Sao xấu: Thiên tặc, Nhân Cách, Nguyệt Yếm đại hoạ

 • Ngày 25/1/2022 là ngày Kim quỹ hoàng đạo

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 23/12/2021

- Sao tốt: U Vi tinh, Tuế hợp, Thiên tài

- Sao xấu: Kiếp sát, Địa Tặc, Hoang vu.

 • Ngày 26/1/2022 là ngày Kim đường hoàng đạo

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 24/12/2021 

- Sao tốt: Lộc khố, Trùng phục, Thiên phú, Địa tài

- Sao xấu: Phi Ma sát, Cửu không, Thổ ôn, Thiên ôn

 • Ngày 28/1/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 26/12/2021

- Sao tốt: Cát Khánh, Tục Thế, Nguyệt Ân, Lục Hợp, 

- Sao xấu: Nguyệt Kiến chuyển sát, Thiên Lại, Hoả tai, Hoàng Sa, Phủ đầu dát

 • Ngày 31/1/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 29/12/2021

- Sao tốt: Thiên Quan, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa, Ngũ phú, Phúc Sinh, Hoạt điệu, Nguyệt Không

- Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

Theo lịch hoàng đạo, tháng 2 năm 2022 dương lịch có 14 ngày hoàng đạo cụ thể như sau:

ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

 • Ngày 2/2/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 2/1/2022

 • Ngày 4/2/2022 là ngày Thanh long hoàng đạo

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 4/1/2022

 • Ngày 5/2/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 5/1/2022

 • Ngày 8/2/2022 là ngày Kim quỹ hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 8/1/2022

 • Ngày 9/2/2022 là ngày Kim đường hoàng đạo

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 9/1/2022

 • Ngày 11/2/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Ất Mùi (Sa Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 11/1/2022

 • Ngày 14/2/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Mậu Tuất (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 14/1/2022

 • Ngày 16/2/2022 là ngày Thanh long hoàng đạo

- Ngày: Canh Tý (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 16/1/2022

 • Ngày 17/2/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 17/1/2022

 • Ngày 20/2/2022 là ngày Kim quỹ hoàng đạo

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 20/1/2022

 • Ngày 21/2/2022 là ngày Kim đường hoàng đạo

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 21/1/2022

 • Ngày 23/2/2022 là ngày Ngọc đường hoàng đạo

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 23/1/2022

 • Ngày 26/2/2022 là ngày Tư mệnh hoàng đạo

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 26/1/2022 

 • Ngày 28/2/2022 là ngày Thanh long hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 28/1/2022 

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2022

Trong tháng 3 năm 2022 dương lịch có 16 ngày hoàng đạo chi tiết như sau:

ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2022

 • Ngày 1/3/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Quý Sửu (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 29/1/2022

 • Ngày 3/3/2022 là ngày Minh đường hoàng đạo

- Ngày: Ất Mão (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 1/2/2022

 • Ngày 6/3/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 4/2/2022

 • Ngày 7/3/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 5/2/2022

 • Ngày 9/3/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 7/2/2022

 • Ngày 12/3/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 10/2/2022

 • Ngày 14/3/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 12/2/2022

 • Ngày 15/3/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 13/2/2022

 • Ngày 18/3/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 16/2/2022

 • Ngày 19/3/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 17/2/2022

 • Ngày 21/3/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Dậu (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 19/2/2022

 • Ngày 24/3/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 22/2/2022

 • Ngày 26/3/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 24/2/2022

 • Ngày 27/3/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 25/2/2022

 • Ngày 30/3/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 28/2/2022

 • Ngày 31/3/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Mùi (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 29/2/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2022

Chiếu theo lịch hoàng đạo, tháng 4 năm 2022 có tất cả 15 ngày hoàng đạo cụ thể như sau:

ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2022

 • Ngày 1/4/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 1/3/2022

 • Ngày 2/4/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 2/3/2022

 • Ngày 4/4/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Hợi (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 4/3/2022

 • Ngày 7/4/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Dần (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 7/3/2022

 • Ngày 9/4/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 9/3/2022

 • Ngày 10/4/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/3/2022

 • Ngày 13/4/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Thân (Sơn hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 13/3/2022

 • Ngày 14/4/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 14/3/2022

 • Ngày 16/4/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Hợi (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 16/3/2022

 • Ngày 19/4/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Dần (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 19/3/2022

 • Ngày 21/4/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 21/3/2022

 • Ngày 22/4/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Tỵ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 22/3/2022

 • Ngày 25/4/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 25/3/2022

 • Ngày 26/4/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 26/3/2022

 • Ngày 28/4/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Hợi (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 28/3/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 5 năm 2022

Trong tháng 5 dương lịch năm 2022 có tất cả 15 ngày hoàng đạo để lựa chọn ngày tốt lành tiến hành mọi việc. Dưới đây là bình giải chi tiết về ngày tốt hoàng đạo tháng 5 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 5 năm 2022

 • Ngày 3/5/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Thìn (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 3/4/2022

 • Ngày 5/5/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa )

- Tức ngày âm lịch: 5/4/2022

 • Ngày 6/5/2022 là ngày  Minh Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Kỷ Mùi  (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 6/4/2022

 • Ngày 9/5/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 9/4/2022 

 • Ngày 10/5/2022 là ngày Kim Đường Hoàng đạo

- Ngày: Quý Hợi (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/4/2022

 • Ngày 12/5/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

- Ngày: Ất Sửu ( Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 12/4/2022

 • Ngày 15/5/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

- Ngày: Mậu Thìn (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 15/4/2022

 • Ngày 17/5/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 17/4/2022

 • Ngày 18/5/2022 là ngày Minh Đường Hoàng đạo

- Ngày: Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 18/4/2022 

 • Ngày 21/5/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

- Ngày: Giáp Tuất ( Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 21/4/2022

 • Ngày 22/5/2022 là ngày Kim Đường Hoàng đạo

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 22/4/2022

 • Ngày 24/5/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 24/4/2022

 • Ngày 27/5/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 27/4/2022 

 • Ngày 29/5/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Ngọ ( Dương Liễu Mộc )

- Tức ngày âm lịch: 29/4/2022

 • Ngày 31/5/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 2/5/2022 

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 5 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 6 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 6 năm 2022

 • Ngày 1/6/2022 là ngày Minh Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/5/2022

 • Ngày 4/6/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo 

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 6/5/2022

 • Ngày  5/6/2022 là ngày Kim Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Kỷ Sửu  (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 7/5/2022

 • Ngày 7/6/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Tân Mão (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 9/5/2022 

 • Ngày 10/6/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng đạo 

- Ngày: Giáp Ngọ ( Sa Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 12/5/2022

 • Ngày 12/6/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 14/5/2022

 • Ngày 13/6/2022 là ngày Minh Đường Hoàng đạo

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 15/5/2022

 • Ngày 16/6/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

- Ngày: Canh Tý (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 18/5/2022

 • Ngày 17/6/2022 là ngày Kim Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 19/5/2022

 • Ngày 19/6/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 21/5/2022

 • Ngày 22/6/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

- Ngày: Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy )

- Tức ngày âm lịch: 24/5/2022

 • Ngày 24/6/2022 là ngày Thanh Long Hoàng đạo  

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 26/5/2022

 • Ngày 25/6/2022 là ngày Minh Đường Hoàng đạo

- Ngày: Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/5/2022

 • Ngày 28/6/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 30/5/2022

 • Ngày 30/6/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 2/6/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2022

 • Ngày 1/7/2022 là ngày Kim Đường Hoàng đạo 

- Ngày: Ất Mão (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/6/2022

 • Ngày 3/7/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 5/6/2022

 • Ngày 6/7/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Thân (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 8/6/2022

 • Ngày 8/7/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/6/2022

 • Ngày 9/7/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Hợi (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 11/6/2022

 • Ngày 12/7/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 14/6/2022

 • Ngày 13/7/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 15/6/2022

 • Ngày 15/7/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 17/6/2022

 • Ngày 18/7/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 20/6/2022

 • Ngày 20/7/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 22/6/2022

 • Ngày 21/7/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 23/6/2022

 • Ngày 24/7/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 26/6/2022

 • Ngày 25/7/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/6/2022

 • Ngày 27/7/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 29/6/2022

 • Ngày 29/7/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Mùi (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 1/7/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2022

Xem ngày hoàng đạo hắc đạo tháng 8 năm 2022 dương lịch là việc rất quan trọng. Vì tháng 8 dương lịch là tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn. Theo quan niệm người Việt, tháng cô hồn không phải là một tháng tốt để thực hiện các công việc quan trọng như: cưới hỏi, xây nhà, mua nhà... Vậy xem ngày hoàng đạo tháng 8/2022 là những ngày nào?

ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2022

 • Ngày 1/8/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 4/7/2022

 • Ngày 3/8/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo 

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 6/7/2022

 • Ngày 4/8/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 7/7/2022

 • Ngày 7/8/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/7/2022

 • Ngày  8/8/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo 

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 11/7/2022 

 • Ngày 10/8/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Mùi (Sa Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 13/7/2022

 • Ngày 13/8/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo 

- Ngày: Mậu Tuất (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 16/7/2022

 • Ngày 15/8/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Tý (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 18/7/2022

 • Ngày 16/8/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 19/7/2022

 • Ngày 19/8/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 22/7/2022

 • Ngày 20/8/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo 

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 23/7/2022

 • Ngày 22/8/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 25/7/2022

 • Ngày 25/8/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 28/7/2022

 • Ngày 27/8/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 1/8/2022

 • Ngày 29/8/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/8/2022

 • Ngày 30/8/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Mão (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 4/8/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022

Theo các chuyên gia phong thủy , việc xem ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022 là việc cực kỳ quan trọng, nó sẽ có những ảnh hưởng đặc biệt tới cuộc sống của chính bản thân. Ngay trong việc bạn đang có dự định làm công việc quan trọng trong cuộc đời, nên bạn cần xem ngày hoàng đạo hắc đạo tháng 9/2022 chính xác, mới nhất.

ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022

 • Ngày 2/9/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 7/8/2022

 • Ngày 3/9/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo 

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 8/8/2022

 • Ngày 5/9/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 10/8/2022

 • Ngày 8/9/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 13/8/2022

 • Ngày 10/9/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 15/8/2022

 • Ngày 11/9/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Mão ( Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 16/8/2022

 • Ngày 14/9/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 19/8/2022

 • Ngày 15/9/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 20/8/2022

 • Ngày 17/9/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Dậu (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 22/8/2022

 • Ngày 20/9/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 25/8/2022

 • Ngày 22/9/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/8/2022

 • Ngày 23/9/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 28/8/2022

 • Ngày 28/9/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/9/2022

 • Ngày 29/9/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 4/9/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 9 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2022

 • Ngày 1/10/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Hợi (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 6/9/2022

 • Ngày 4/10/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Dần (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 9/9/2022

 • Ngày 6/10/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 11/9/2022

 • Ngày 7/10/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 12/9/2022 

 • Ngày 10/10/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 15/9/2022

 • Ngày 11/10/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 16/9/2022

 • Ngày 13/10/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Hợi (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 18/9/2022

 • Ngày 16/10/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Dần (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 21/9/2022

 • Ngày 18/10/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 23/9/2022

 • Ngày 19/10/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 24/9/2022

 • Ngày 22/10/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/9/2022

 • Ngày 23/10/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 28/9/2022

 • Ngày 25/10/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Hợi (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 1/10/2022

 • Ngày 27/10/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Sửu (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 3/10/2022

 • Ngày 30/10/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Thìn (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 6/10/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 10 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 11 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 11 năm 2022

 • Ngày 1/11/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 8/10/2022

 • Ngày 2/11/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 9/10/2022

 • Ngày 5/11/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 12/10/2022

 • Ngày 6/11/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Hợi (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 13/10/2022

 • Ngày 8/11/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Sửu (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 15/10/2022

 • Ngày 11/11/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Thìn (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 18/10/2022

 • Ngày 13/11/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 20/10/2022

 • Ngày 14/11/2022 là ngày  Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 21/10/2022

 • Ngày 17/11/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 24/10/2022

 • Ngày 18/11/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 25/10/2022

 • Ngày 20/11/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 27/10/2022

 • Ngày 23/11/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 30/10/2022

 • Ngày 25/11/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 2/11/2022

 • Ngày 27/11/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 4/11/2022

 • Ngày 28/11/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 5/11/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 11 năm 2022

☯ Xem ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2022

ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2022

 • Ngày 1/12/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 8/11/2022

 • Ngày 2/12/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 9/11/2022

 • Ngày 4/12/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Mão (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 11/11/2022

 • Ngày 7/12/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Ngọ (Sa Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 14/11/2022

 • Ngày 9/12/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 16/11/2022

 • Ngày 10/12/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 17/11/2022 

 • Ngày 13/12/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Tý (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 20/11/2022

 • Ngày 14/12/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 21/11/2022

 • Ngày 16/12/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 23/11/2022

 • Ngày 19/12/2022 là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngày: Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 26/11/2022

 • Ngày 21/12/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 28/11/2022

 • Ngày 22/12/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 29/11/2022

 • Ngày  23/12/2022 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 1/12/2022

 • Ngày 24/12/2022 là ngày Minh Đường Hoàng Đạo 

- Ngày: Tân Hợi (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 2/12/2022

 • Ngày 27/12/2022 là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 5/12/2022

 • Ngày 28/12/2022 là ngày Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Ất Mão (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 6/12/2022

 • Ngày 30/12/2022 là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 8/12/2022

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 12 năm 2022

2. Ngày hoàng đạo là gì? ngày hoàng đạo là ngày tốt hay xấu?

Theo thiên văn học cổ đại, Hoàng đạo chính là quỹ đạo chuyển động của mặt trời, các vị thần sẽ đi theo để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng trong 12 giờ. Và đường đi của thần thiện chính là Hoàng đạo.Chính vì vậy mà ngày hoàng đạo thường là ngày chứa đựng nhiều vượng khí, cát lợi để thực hiện những công việc trọng đại trong đời người. Mọi việc được tiến hành trong những ngày hoàng đạo sẽ thuận lợi và dễ dàng thành công hơn.

xem ngày hoàng đạo năm 2022

Ngày Hoàng Đạo và giờ Hoàng Đạo được sử dụng để tiến hành rất nhiều công việc vì năng lượng của các thời điểm (ngày, và giờ) này mang lại sự cát lợi, tốt với rất nhiều công việc. Cụ thể là:

- Khai trương, mở cửa hàng, cắt băng khánh thành

- Nhập trạch, dọn đến nhà mới

- Mua nhà đất, xe cộ

- Tổ chức hôn lễ

- Nhập học, đăng ký nộp hồ sơ, ký kết hợp đồng, nhậm chức

- Xuất hành...

Trong một tháng sẽ có nhiều ngày hoàng đạo và được phân thành 6 ngày với những ý nghĩa khác nhau. Ngày Hoàng Đạo bao gồm có 6 ngày mang 6 ý nghĩa khác nhau, bao gồm: Minh Đường Hoàng Đạo, Thanh Long Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Từ Mệnh Hoàng Đạo và Kim Đường Hoàng Đạo.

 • Ngày Kim quỹ hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Nguyệt Tiên tinh và Phúc Đức tinh, cát tường, tốt cho kết hôn, cầu tài lộc

 • Ngày Minh đường hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Minh Phổ tinh và Quý Nhân tinh. Có lợi khi cầu quý nhân, được nhiều sự giúp đỡ

 • Ngày Thanh long hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Thiên Ất tinh, vạn sự đều thành, cầu gì được đấy, đây là ngày tốt nhất trong các ngày hoàng đạo

 • Ngày Kim đường hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Bảo Quang tinh. Vạn sự đều thành, có nhiều lợi ích, nên xuất hành, cưới hỏi đều tốt

 • Ngày Tư mệnh hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Nguyệt Tiên tinh và Phượng Liễn tinh, hành sự ban ngày sẽ cát lợi, vào ban đêm thì bất lợi.

 • Ngày Ngọc đường hoàng đạo là gì?

Trả lời: Là ngày có sao Thiếu Vi tinh và Thiên Khai tinh, xuất hành có tài lộc, vạn sự cát lợi, thành công.

3. Cách xem ngày hoàng đạo năm 2022 theo âm lịch

Việc xác định ngày Hoàng Đạo căn cứ vào tháng âm lịch và địa chi ngày âm lịch. Cụ thể phương pháp xác định các ngày Hoàng Đạo năm 2022 như sau:

 • Ngày hoàng đạo trong tháng giêng năm 2022 là các ngày Tý, Sửu, Tỵ và ngày Mùi

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 âm lịch là các ngày: Dần, Mão, Mùi và ngày Dậu

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 âm lịch là các ngày: Thìn, Tỵ, Dậu và ngày Hợi

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 âm lịch là các ngày: Ngọ, Mùi, Hợi và ngày Sửu

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 âm lịch là các ngày: Thân, Dậu, Sửu và ngày Mão

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 âm lịch là các ngày: Tuất, Hợi, Mão và ngày Tỵ

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 âm lịch là các ngày: Tý, Sửu, Tỵ và ngày Mùi

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 âm lịch là các ngày: Dần, Mão, Mùi và ngày Dậu

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 âm lịch là các ngày: Thìn, Tỵ, Dậu và ngày Hợi

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022 âm lịch là các ngày: Ngọ, Mùi, Hợi và ngày Sửu

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 âm lịch là các ngày: Thân, Dậu, Sửu và ngày Mão

 • Ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 âm lịch là các ngày: Tuất, Hợi, Mão và ngày Tỵ

Khi lựa chọn ngày Hoàng Đạo cần chú ý đến nguyên tắc nhiều yếu tố tốt sẽ hóa giải những hung hại, bất lợi trong ngày, đây là nguyên tắc đa cát thắng thiểu hung trong lý số. Một ngày luôn có cát tinh và hung tinh, khi chọn ngày Hoàng Đạo mà có cát tinh hội tụ mạnh thì những hung tinh này sẽ bị chế giải, áp chế, may mắn, thịnh vượng được tạo nên. Trên đây là chi tiết về xem ngày hoàng đạo trong 12 tháng năm 2022, quý bạn đọc có thể cân nhắc lựa chọn cho mình ngày đẹp để làm đại sự, góp thêm phần hanh thông, may mắn.