Xem ngày làm nhà năm 2022 sẽ giúp bạn có được một công trình kiến trúc chất lượng, hiệu quả sử dụng cao, bền vững lâu dài, lợi cho sức khỏe người dùng và các thành viên cùng với con cháu, các thế hệ kế tiếp về sau. Đồng thời, chọn ngày làm nhà cũng sẽ mang lại những giá trị về mặt năng lượng giúp thúc đẩy sự phát triển trên con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc của gia chủ. Giúp cho cuộc sống của họ ngày càng sung túc, đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc, cát tường, như ý.Vậy trong 12 tháng năm 2022 thì có những ngày nào tốt, cát khí thịnh vượng để tiến hành làm nhà? Dưới đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng tham khảo: 

1. Xem tốt ngày làm nhà năm 2022 theo từng tháng

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 1 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 1/2022 nhất định không thể bỏ qua 8 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 1 năm 2022

 • Ngày 3/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Thìn (Sa trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 1/12/2021

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 13/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 11/12/2021

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 16/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 14/12/2021

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 17/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 15/12/2021

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 25/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Dần (Thành đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 23/12/2021

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 28/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 26/12/2021

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 29/1/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 27/12/2021

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 2 năm 2022

Xem ngày xây nhà trong tháng 2/2022 nhất định không thể bỏ qua 6 ngày đẹp, đại cát đại lợi cho việc làm nhà sau đây:

 • Ngày 10/2/2022  là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Ngọ (Sa Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 10/1/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 13/2/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 13/1/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 19/2/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 19/1/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 25/2/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 25/1/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 27/2/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Hợi (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 27/1/2022  

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 28/2/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 28/1/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 3 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 3/2022 nhất định không thể bỏ qua 8 ngày tốt lành cho việc xây dựng nhà cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 3 năm 2022

 • Ngày 5/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 3/2/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 7/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 5/2/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 10/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 8/2/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 11/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Hợi (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 9/2/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 13/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Sửu (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 11/2/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 14/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 12/2/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 20/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 18/2/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 22/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 20/2/2022 

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 23/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 21/2/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), .

Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 25/3/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 23/2/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 4 năm 2022

Xem ngày xây nhà trong tháng 4/2022 không nên bỏ qua 8 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

 • Ngày 1/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 1/3/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 4/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Hợi (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 4/3/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 5/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 5/3/2022

- Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 7/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Dần (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 7/3/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 10/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/3/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 13/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 13/3/2022 

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 22/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 22/3/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 25/4/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 25/3/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 5 năm 2022

Xem ngày tốt xây nhà theo tuổi trong tháng 5/2022 nhất định không thể bỏ qua 12 ngày lành tháng tốt cho việc làm nhà dựng cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 5 năm 2022

 • Ngày 1/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 1/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 8/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 8/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 9/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 9/4/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 11/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 11/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 12/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Sửu (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 12/4/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 14/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 14/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 17/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 17/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Dậu (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 20/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 23/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 23/4/2022 

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 24/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 24/4/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 27/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 27/4/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 29/5/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 29/4/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 5 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 6 năm 2022

Tháng 6 năm 2022 có rất nhiều ngày tốt để tiến hành xây dựng nhà cửa. Vì vậy, chọn ngày làm nhà trong tháng 6/2022 là một trong 14 ngày đại cát lợi sau đây:

 • Ngày 1/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/5/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 4/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 6/5/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 5/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 7/5/2022 

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 6/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Dần (Tùng Bách Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 8/5/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 8/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 10/5/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 14/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Tuất (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 16/5/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 15/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Hợi (Bình Địa Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 17/5/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 18/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Dần (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 20/5/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 21/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 23/5/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 23/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 25/5/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 26/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 28/5/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 27/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Hợi (Thoa Xuyến Kim)

- Tức ngày âm lịch: 29/5/2022 

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 29/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Sửu (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 1/6/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) 

 • Ngày 30/6/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 2/6/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 7 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 17/2022 dương lịch nhất định không thể bỏ qua 9 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 7 năm 2022

 • Ngày 3/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 5/6/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 5/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 7/6/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 10/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 12/6/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 12/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 14/6/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 13/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 15/6/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 15/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 17/6/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 21/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 23/6/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 24/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 26/6/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 25/7/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/6/2022  

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 8 năm 2022

Tháng 8 dương lịch nhằm tháng 7 âm lịch không thích hợp để tiến hành các công việc trọng đại trong đó có xây nhà dựng cửa. Tuy nhiên, nếu công việc không thể điều đình, có thể chọn một trong những ngày tốt làm nhà tháng 8/2022 dương lịch sau đây để giảm bớt khó khăn trong quá trình xây dựng

 • Ngày 15/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Tý (Bích Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 18/7/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 19/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 22/7/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 21/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 24/7/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 22/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 25/7/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 27/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 1/8/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 31/8/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Thìn (Sa Trung Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 5/8/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 9 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 9/2022 nhất định không thể bỏ qua 11 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 9 năm 2022

 • Ngày 3/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 8/8/2022 

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 5/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 10/8/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 9/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Sửu (hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 14/8/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 13/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 18/8/2022 

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 16/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Tức ngày âm lịch: 21/8/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 21/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 26/8/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 22/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/8/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 24/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 29/8/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59) 

 • Ngày 25/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 30/8/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 28/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 3/9/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 30/9/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 5/9/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 9 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 10 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 10/2022 nhất định không thể bỏ qua 6 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

 • Ngày 3/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 8/9/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 6/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 11/9/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 7/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Tỵ (Trường Lưu Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 12/9/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 17/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Tức ngày âm lịch: 22/9/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 25/9/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 22/10/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Thân (Đại Trạch Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 27/9/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 10 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 11 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 11/2022 nhất định không thể bỏ qua 8 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

ngày tốt làm nhà tháng 11 năm 2022

 • Ngày 4/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 11/10/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 7/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Tức ngày âm lịch: 14/10/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 9/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 16/10/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 10/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 17/10/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 13/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 20/10/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 22/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 29/10/2022 

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 23/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 30/10/2022

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 25/11/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 2/11/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 11 năm 2022

☯ Xem ngày tốt làm nhà tháng 12 năm 2022

Xem ngày làm nhà theo tuổi trong tháng 12/2022 nhất định không thể bỏ qua 9 ngày đẹp, cát lợi cho việc xây sửa nhà cửa sau đây:

 • Ngày 1/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 10/12/2022 

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 3/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 12/12/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 11/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 20/12/2022 

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 17/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa)

- Tức ngày âm lịch: 26/12/2022

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 18/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Tức ngày âm lịch: 27/12/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 29/12/2022

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 23/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch Lạp Kim)

- Tức ngày âm lịch: 2/1/2023

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 24/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Tức ngày âm lịch: 3/1/2023

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 29/12/2022 là ngày tốt làm nhà

- Ngày: Đinh Hợi (Ốc Thượng Thổ)

- Tức ngày âm lịch: 8/1/2023

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 12 năm 2022

2. Tháng tốt làm nhà năm 2022 là tháng nào?

Ngoài việc xem ngày tốt làm nhà còn cần xem tháng có hanh thông hay không để mọi việc tiến hành thêm càng thuận lợi. Theo chuyên gia thì năm 2022 Nhâm Dần có hai tháng cát lợi hơn cả là tháng 2 và tháng 8. 

 • Tháng 2: Tháng 2 dương lịch năm 2022 rơi vào thời điểm Tết Cổ Truyền Việt Nam, tháng này có nhiều ngày hoàng đạo thích hợp cho việc động thổ làm nhà.
 • Tháng 8: Tháng 8 đầu thu khô ráo với nhiều ngày tốt cho việc xây nhà thêm phần thuận lợi, may mắn,

3. Phương pháp xem ngày làm nhà theo tuổi

Phương pháp chọn ngày làm nhà hay xem ngày khởi công xây dựng nhà rất phong phú, đa dạng. Có nhiều môn khoa học cùng đưa ra những quan niệm cát hung trong việc xem ngày tốt động thổ làm nhà. Tôi sẽ đưa ra các phương pháp xem ngày tốt làm nhà theo tuổi nói trên và diễn giải nội dung của từng phương pháp này:

chọn ngày tốt làm nhà năm 2022 theo tuổi

 • Xem ngày làm nhà theo 83 vụ cơ bản trong đời sống

Trong 83 vụ này có những ngày sau đây tốt cho việc xây dựng nhà, khởi công

+ Ngày Đại Minh Cát Nhật: Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu

+ Khởi tạo: Kỷ Tị, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Ất Dậu, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Nhâm Thân

+ Động thổ ban nền: Giáp Tý, Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tị, Giáp Thân, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý, Giáp Thìn, Quý Sửu

 • Xem ngày làm nhà theo phép ngày tốt xấu

+ Xác định các ngày Hoàng Đạo

+ Chọn ngày Lục Diệu tốt

+ Chọn ngày có nhị thập bát tú cát lợi

+ Chọn ngày có nhiều cát tinh nhật thần lợi cho việc xây sửa nhà cửa, khởi công

 • Xem ngày làm nhà theo Tử Vi Đẩu Số

Suy đoán nhật hạn chọn những ngày có nhiều cát tinh, trong đó cần lưu ý các chính diệu sau đây

+ Thái Âm sáng sủa: Chỉ bất động sản, nhà đất

+ Thiên Phủ: Là lộc tinh, chủ những tài sản có giá trị cao

+ Tinh hệ Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang: Sự đột biến, phá dỡ, đổi mới, tu sửa, tôn tạo, kiến thiết

+ Các phúc tinh và lộc tinh hội tụ: Mở ra triển vọng hanh thông về tài lộc, mang lại may mắn, an lành, phúc lớn lộc nhiều. Các sao này phải kể tới đó là Hóa Khoa – đệ nhất giải thần, Thiên Quan, Thiên Phúc – phúc tinh cứu giải, Hóa Lộc – Lộc Tồn – sao chủ về tài lộc

 • Dùng Tứ Trụ trong xem ngày làm nhà

Phương pháp xem ngày động thổ làm nhà này ấy nhật nguyên Tứ Trụ của chủ nhà làm trọng, sau đó chọn những ngày có thiên can địa chi là hỷ thần, dụng thần của đương số, sẽ đạt được hiệu quả cao, vạn sự như ý, cát tường

Ngoài ra, một số phương pháp khác có thể sử dụng như Lục Nhâm, Độn Giáp, Mai Hoa, Dịch Lý, Phong Thủy,... để có thể chọn ngày tốt làm nhà, sửa nhà năm 2022. Mỗi phương pháp đều có tinh hoa nên sở trường của người chọn là lĩnh vực nào thì nên ưu tiên vận dụng lĩnh vực đó.

Khi xem ngày tốt làm nhà thì bạn nên chú trọng nguyên tắc đa cát thắng thiểu hung, một ngày hội tụ nhiều cát tinh, yếu tố may mắn sẽ hóa giải các yếu tố bất lợi. Đối với các lĩnh vực chọn ngày tốt làm nhà nói trên, việc sử dụng phương pháp nào dựa vào sở trường của người lựa chọn. Nếu các yếu tố dữ liệu không đủ cơ sở để lập lá số, tạo quẻ Dịch hoặc người dùng không tinh thông, am tường về các lĩnh vực trên thì nên sử dụng phương pháp cơ bản, truyền thông, thông dụng.

4. Một số lưu ý khi động thổ làm xây nhà năm 2022

Sau khi đã chọn được ngày lành tháng tốt để tiến hành động thổ thì gia chủ cần chú ý một số điều kiêng kỵ để việc làm nhà hay xây nhà được thuận thành sau đây:

- Những người không hợp tuổi nên lánh mặt khi tổ chức lễ động thổ, nếu gia chủ rơi vào trường hợp này cần mượn người làm lễ động thổ thay để tránh điều không may. 

- Không nên chọn các vị trí ngôi nhà ở các khu vực:

 • Gần chùa chiền, miếu mạo: Khi đó linh khí trong nhà sẽ bị thu hút hết khiến gia chủ suy giảm suy giảm.
 • Gần đường cái, ngã tư hay các vị trí có vấn đề về môi trường ánh sáng, âm thanh, không khí bị ô nhiễm
 • Không nên chọn vị trí có cây đại thụ trước cửa bởi sẽ làm cho điều hòa âm dương bị cản trở, không tốt cho hòa khí gia đạo.

Mong rằng với những thông tin xem ngày tốt làm nhà năm 2022 chi tiết từng tháng ở trên có thể giúp quý bạn đọc chọn được ngày hoàng đạo để tiến hành nghi thức này một cách thuận lợi và hoàn hảo nhất.