Tháng 12/2022 âm lịch ứng với tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần khi tính theo 60 hoa giáp. Tháng này có tổng cộng 30 ngày theo lịch dương là từ ngày 23/122022 đến ngày 21/01/2023. Cụ thể trong tháng có những ngày tốt, ngày xấu nào, người tuổi nào cần chú ý, nên và không nên thực hiện công việc gì trong mỗi ngày? Mời quý bạn cùng theo dõi nội dung luận giải ngày tốt tháng 12 năm 2022 dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

lịch âm dương tháng 12/2022

1. Tháng 12 âm lịch năm 2022 ngày nào tốt?

Ngày 3/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Nhâm Tý, ngũ hành nạp âm Tang Chá Mộc (25/12 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Thiên Hình Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Cát Khánh, Lục Hợp, Thiên Quý, Tục Thế 

- Nhị thập bát tú: Hư Nhật Thử - Cái Duyên

 • Tốt cho việc gì: Tốt cho mọi việc, nhất là chuyện cưới xin
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Sửu, Thân và Thìn

Ngày 5/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Giáp Dần, ngũ hành nạp âm Đại Khê Thủy (27/12 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Tài, U Vi Tinh, Tuế Hợp, Nguyệt Không.

- Nhị thập bát tú: Thất Hỏa Trư - Cảnh Thuần

 • Tốt cho việc gì: Khởi công trăm việc đều thuận, tốt nhất cho công việc liên quan đến thủy lợi, cưới gả, chôn cất hay khai hoang. Cầu tài lộc hay sửa nhà đặt giường cũng thuận lợi.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Hợi, Ngọ và Tuất.

Ngày 6/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Ất Mão, ngũ hành nạp âm Đại Khê Thủy (28/12 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Phú, Địa Tài, Lộc Khố, Nguyệt Đức Hợp

- Nhị thập bát tú: Bích Du Thủy - Tang Cung

 • Tốt cho việc gì: Tốt cho khai trương, xuất hành, xây cất nhà cửa, cưới gả, thủy lợi, thêu áo, chôn cất.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Tuất, Mùi, Hợi.

Ngày 10/12/2022 âm lịch là ngày tốt 

 • Ngày: Kỷ Mùi, ngũ hành nạp âm Thiên Thượng Hỏa  (1/1/2023 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Nguyên Vu Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Nguyệt Giải, Phổ Hộ

- Nhị thập bát tú: Mão Nhật Kê - Vương Lương

 • Tốt cho việc gì: Xây dựng hay tạo tác đều thuận lợi hơn người. Cưới hỏi, làm phúc, xuất hành hay xây mồ mả đều thuận.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Ngọ, Mão và Hợi

Ngày 12/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Tân Hợi, ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc (3/1/2023 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Câu Trần Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Hỷ, Tam Hợp, Mẫu Thương, Nguyệt Ân.

- Nhị thập bát tú: Trủy Hỏa Hầu - Phó Tuấn

 • Tốt cho việc gì: Tốt cho mọi việc, nhất là kết hôn, cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, giao dịch hoặc di chuyển.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Thìn, Sửu, Tỵ

Ngày 22/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Tân Mùi, ngũ hành nạp âm Lộ bàng Thổ (13/1/2023 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Nguyên Vu Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Nguyệt Giải, Phổ Hộ, Nguyệt Ân.

- Nhị thập bát tú: Cang Kim Long - Ngô Hán

 • Tốt cho việc gì: Các công việc liên quan đến may vá, cắt áo sẽ gặp nhiều may mắn. Cưới xin, làm phúc, khai trương, xuất hành, giao dịch hay di chuyển cũng sẽ gặp thuận lợi.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Ngọ, Mão, Hợi

Ngày 27/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Bính Tý, ngũ hành nạp âm Giản Hạ Thủy (18/1/2023 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Thiên Hình Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Lục Hợp, Tục Thế, Cát Khánh.

- Nhị thập bát tú: Cơ Thủy Báo - Phùng Dị

 • Tốt cho việc gì: Trăm việc đều thuận, nhất là chôn cất, khai trương, xuất hành, việc thủy lợi. Tốt cho mọi việc nhất là cưới xin.
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Sửu, Thân và Thìn

Ngày 28/12/2022 âm lịch là ngày tốt  

 • Ngày: Đinh Sửu, ngũ hành nạp âm Giản Hạ Thủy (19/1/2023 dương lịch)
 • Sao tốt:

- Hoàng đạo: Chu Tước Hắc Đạoư

- Ngọc hạp thông thư: Yếu Yên

- Nhị thập bát tú: Đẩu Mộc Giải - Tống Hữu

 • Tốt cho việc gì: Khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, nhất là xây sửa nhà của, thủy lợi, khai pha, cắt may, kinh doanh hay giao dịch, mưu cầu danh lợi
 • Đặc biệt tốt với tuổi: Tý, Tỵ và Dậu

Dưới đây là lý giải ngày xấu và những kiêng kỵ trong từng ngày của tháng 12 năm 2022

2. Những ngày Xấu tháng 12 năm 2022

Ngày 1/12/2022 âm lịch là ngày xấu

 • Ngày: Canh Tuất, ngũ hành nạp âm Thoa Xuyến Kim (23/12 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày bách kỵ: Không

- Hoàng/Hắc đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Cương, Đại Kỵ, Hoang Vu, Ngũ Quỷ, Nguyệt Hình, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả.

- Nhị thập bát tú: Ngưu Kim Ngưu - Sái Tuân

 • Xấu cho việc gì: Khởi công tạo tác làm việc gì cũng gặp hung hại, nhất là dựng trại, xây nhà, xuất hành, cưới xin,...
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Giáp Thân, Mậu Thìn

Ngày 2/12/2022 âm lịch là ngày xấu

ngày 2

 • Ngày: Tân Hợi, ngũ hành nạp âm Thoa Xuyến Kim (24/12/2022 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không

- Hoàng/Hắc đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Tặc, Nguyệt Yếm Đại Họa, Nhân Cách

- Nhị thập bát tú: Nữ Thổ Bức - Cảnh Đan

 • Xấu cho việc gì: Khởi công tạo tác, trăm việc đều hại. Nhất là khơi đường tháo nước, kiện tụng, chôn cất hay làm cửa.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Kỷ Tỵ, Ất Tỵ

Ngày 4/12/2022 âm lịch là ngày xấu

 • Ngày: Quý Sửu, ngũ hành nạp âm Tang Chá Mộc (26/12/2022 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Chu Tước Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Tiểu Hồng San, Thổ Phủ, Thổ Kỵ, Tam Tang.

- Nhị thập bát tú: Nguy Nguyệt Yến - Kiên Đàm

 • Xấu cho việc gì: Kỵ việc gác đòn đông, dựng nhà, nhập trạch, khai trương, xuất hành, cưới xin hay cầu tài lộc, tháo nước hay đào mương. Đi thuyền hay trổ cửa cũng không thuận.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Đinh Mùi, Tân Mùi

Ngày 7/12/2022 âm lịch là ngày xấu

 • Ngày: Bính Thìn, ngũ hành nạp âm Sa Trung Thổ (29/12/2022 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Tam nương, Sát chủ dương

- Hoàng/Hắc đạo: Bạch Hổ Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Cương, Địa Phá, Hoang Vu, Ngũ Quỷ, Nguyệt Hình, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả.

- Nhị thập bát tú: Ngưu Kim Ngưu - Sái Tuân

 • Xấu cho việc gì: Khởi công tạo tác làm việc gì cũng gặp hung hại, khó khăn. Nhất là xuất hành, xây dựng, động thổ, nhập trạch hay cưới xin.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất

Ngày 8/12/2022 âm lịch  là ngày xấu

ngày 8

 • Ngày: Đinh Tỵ, ngũ hành nạp âm Sa Trung Thổ (30/12/2022 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không phạm bất cứ ngày bách kỵ nào

- Hoàng/Hắc đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Lại, Thiên Hình Hắc Đạo, Hoa Tai, Hoàng Sa, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Phủ Đầu Dát.

- Nhị thập bát tú: Lâu Kim Cẩu - Lưu Long

 • Xấu cho việc gì: Kỵ các việc liên quan đến nước, lót giường hay đóng giường cũng không thuận. Xuất hành, xây dựng nhà cửa, lợp mái hay khai trương đều gặp chuyện hung hại.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi.

Ngày 9/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Mậu Ngọ, ngũ hành nạp âm Thiên Thượng Hỏa (31/12/2022 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không

- Hoàng/Hắc đạo: Thiên Lao Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Hoang Vu, Nguyệt Hỏa.

- Nhị thập bát tú: Vĩ Hỏa Hồ - Sầm Bành

 • Xấu cho việc gì: Đóng giường, đi thuyền, mua sắm, lợp mái làm bếp mọi việc đều kỵ.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Nhâm Tý, Giáp Tý.

Ngày 11/12/2022 âm lịch là ngày xấu

 • Ngày: Canh Thân, ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc (2/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không phạm ngày bách kỵ

- Hoàng/Hắc đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Lôi Công, Thổ Cẩm.

- Nhị thập bát tú: Tất Nguyệt Ô - Trần Tuấn

 • Xấu cho việc gì: Tránh xa miền sông nước, cầu phà. Xây dựng nhà cửa hay an táng cũng không được tốt.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Giáp Dần, Mậu Dần.

Ngày 13/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Nhâm Tuất, ngũ hành nạp âm Đại Hải Thủy (4/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Tam nương

- Hoàng/Hắc đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Cương, Hoang Vu, Địa Phá, Ngũ Quỷ, Nguyệt Hình, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả.

- Nhị thập bát tú: Sâm Thủy Viên - Đỗ Mậu

 • Xấu cho việc gì: Cưới gả, đóng giường, xây nhà, nhập học, đi thuyền hay làm thủy lợi đều không tốt. Kỵ khai trương, nhập trạch, động thổ hoặc an táng.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Bính Thìn, Giáp Thìn.

Ngày 14/12/2022 âm lịch là ngày xấu

ngày 14

 • Ngày: Quý Hợi, ngũ hành nạp âm Đại Hải Thủy (5/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Nguyệt kỵ

- Hoàng/Hắc đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Tặc, Nhân Cách, Nguyệt Yếm Đại Họa.

- Nhị thập bát tú: Tỉnh Mộc Hãn - Diêu Kỳ

 • Xấu cho việc gì: Làm sanh phần, chôn cất hay tu bổ mộ phần, đóng thọ đường, khởi tạo hay nhập trạch, khai trương, xuất hành, cưới xin đều xấu.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Đinh Tỵ, Ất Tỵ.

Ngày 15/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Giáp Tý, ngũ hành nạp âm Hải Trung Kim (6/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Thiên Hình Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Lại, Hỏa Tai, Hoàng Sa, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Phủ Đầu Dát.

- Nhị thập bát tú: Quỷ Kim Dương - Vương Phách

 • Xấu cho việc gì: Khởi tạo bất cứ công việc nào cũng gặp nhiều khó khăn, cản trở. Xấu cho làm nhà, đổ trần, lợp mái, xuất hành, khai trương.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ.

Ngày 16/12/2022 âm lịch là ngày xấu

 • Ngày: Ất Sửu, ngũ hành nạp âm Hải Trung Kim (7/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Chu Tước Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Tiểu Hồng Sa, Thổ Phủ, Vãng Vong, Tam Tang.

- Nhị thập bát tú: Liễu Thổ Chương Nhậm Quang

 • Xấu cho việc gì: Làm việc gì cũng gặp bất lợi, nhất là công việc liên quan đến tạo đường thủy, canh tác, sửa chữa hoặc xây dựng nhà cửa, công việc trong đại cũng không được thuận.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi.

Ngày 17/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Bính Dần, ngũ hành nạp âm Lô Trung Hỏa (8/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Kiếp Sát, Hoang Vu, Địa Tặc

- Nhị thập bát tú: Tỉnh Mộc Hãn - Diêu Kỳ

 • Xấu cho việc gì: Tu bổ mộ phần hay chôn cất, đóng thọ đường làm sanh phần đều kỵ. Chuyện cưới xin, giá thú, xây dựng, động thổ hay xuất hành đều dễ gặp chuyện không tốt.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân.

Ngày 18/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

ngày 18

 • Ngày: Đinh Mão, ngũ hành nạp âm Lô Trung Hỏa (9/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Tam nương, Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thổ Ôn, Thiên Ôn, Phi Ma Sát, Cửu Không.

- Nhị thập bát tú: Trương Nguyệt Lộc

 • Xấu cho việc gì: Sửa hay làm thuyền, đẩy thuyền xuống nước đều kiêng kỵ. Chuyện xây dựng, cúng bái, cưới xin, nhập trạch, xuất hành, kinh doanh đều không được thuận lợi.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu.

Ngày 19/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Mậu Thìn, ngũ hành nạp âm Đại Lâm Mộc (10/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Sát chủ dương

- Hoàng/Hắc đạo: Bạch Hổ Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Bạch Hổ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Băng Tiêu Ngọa Hãm, Ngọa Hãm.

- Nhị thập bát tú: Dực Hỏa Xà - Bi Đồng

 • Xấu cho việc gì: Những việc như cất nhà, an táng, đặt tang kê gác, cưới hỏi hay việc thủy lợi đều kiêng kỵ. Xấu cho việc cầu tài cầu lộc, khai trương mở hàng cũng gặp nhiều cản trở.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Nhâm Tuất, Bính Tuất.

Ngày 20/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Kỷ Tỵ, ngũ hành nạp âm Đại Lâm Mộc (11/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Trùng phục

- Hoàng/Hắc đạo: Thiên Hình Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Lại, Hỏa Tai, Hoàng Sa, Phủ Đầu Dát, Nguyệt Kiến Chuyển Sát.

- Nhị thập bát tú: Chẩn Thủy Dẫn - Lưu Trực

 • Xấu cho việc gì: Kỵ việc đi thuyền, ra khởi. Xấu cho làm nhà, lợp mái, xuất hành, động thổ, khai trương hay khởi tạo công việc mới đều gặp khó khăn.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Quý Hợi, Đinh Hợi.

Ngày 23/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Nhâm Thân, ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim (14/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Nguyệt Kỵ

- Hoàng/Hắc đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Lôi Công, Thổ Cẩm.

- Nhị thập bát tú: Đê Thổ Lạc - Giả Phục

 • Xấu cho việc gì: Kỵ việc khởi công, xây cất, cưới gả hay xuất hành. Sinh con cũng không được thuận lợi, kỵ các việc lớn.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Bính Dần, Canh Dần.

Ngày 24/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

ngày 24

 • Ngày: Quý Dậu, ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim (15/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Thụ Tử

- Hoàng/Hắc đạo: Câu Trần Hắc Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Thụ Tử, Cô Thần, Lỗ Ban Sát.

- Nhị thập bát tú: Phòng Nhật Thổ - Cảnh Yêm

 • Xấu cho việc gì: Kiêng việc mai táng, khởi tạo và cưới xin. Hơn nữa, mọi việc đều xấu.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Đinh Mão, Tân Mão

Ngày 25/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Giáp Tuất, ngũ hành nạp âm Sơn Đầu Hỏa (16/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không

- Hoàng/Hắc đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Cương, Hoang Vu, Địa Phá, Ngũ Quỷ, Ngũ Hư, Nguyệt Hình, Tử Thời Cô Quả.

- Nhị thập bát tú: Tâm Nguyệt Hồ - Khẩu Tuân

 • Xấu cho việc gì: Khởi công, tạo tác việc gì cũng không tránh khỏi ảnh hưởng xấu. Kỵ việc xây dựng, dộng thổ, khai trương hay cưới hỏi.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Mậu Thìn, Canh Thìn

Ngày 26/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Ất Hợi, ngũ hành nạp âm Sơn Đầu Hỏa (17/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Không

- Hoàng/Hắc đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Thiên Tác, Nhân Cách, Nguyệt Yếm Đại Họa.

- Nhị thập bát tú: Vĩ Hỏa Hổ - Sầm Bành

 • Xấu cho việc gì: Đi thuyền, mua sắm, đóng giường hoặc lót giường đều phải kiêng kỵ. Xấu cho công việc liên quan đến khởi tạo như nhập trạch, động thổ, xuất hành, cưới xin.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Tỵ

Ngày 29/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Mậu Dần, ngũ hành nạp âm Thành Đầu Thổ (20/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Kiếp Sát, Địa Tặc, Hoang Vu.

- Nhị thập bát tú: Ngưu Kim Ngưu - Sái Tuân

 • Xấu cho việc gì: Kỵ việc khởi tạo hoặc bắt đầu một dự định mới, công việc mới mọi sự đều gặp hung hại. Giá thú, an táng hay xây dựng cũng không được thuận lợi.
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân

Ngày 30/12/2022 âm lịch là ngày xấu 

 • Ngày: Kỷ Mão, ngũ hành nạp âm Thành Đầu Thổ (21/1/2023 dương lịch)
 • Sao xấu:

- Ngày Kỵ: Trùng phục, Kim thần thất sát

- Hoàng/Hắc đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Ngọc hạp thông thư: Cửu Không, Phi Ma Sát, Thiên Ôn, Thổ Ôn

- Nhị thập bát tú: Nữ Thổ Bức - Cảnh Đan

 • Xấu cho việc gì: Kỵ việc khởi công tạo tác, trăm việc đều gặp hung hiểm. Xấu cho việc tế tự, xây dựng, cưới xin, nhập trạch, xuất hành, kinh doanh hay khai trương đều gặp khó khăn,
 • Đặc biệt xấu với tuổi: Quý Dậu, Ất Dậu

Xem ngày tốt xấu vốn là một truyền thống lâu đời của người Việt, trước mỗi công việc trọng đại xem ngày đều giúp mỗi người yên tâm và có những chuẩn bị tốt hơn. Mong rằng nội dung xem ngày tốt tháng 12/2022 âm lịch chi tiết mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp cuộc sống của quý bạn thêm phần thuận lợi, thịnh vượng.