Phong tục xem ngày cưới hỏi đã tồn lại rất lâu đời trong đời sống người Việt Nam ta. Người ta luôn quan niệm rằng việc trọng đại như cưới gả cần phải xem ngày tốt kết hôn hợp phong thủy thì cuộc sống tương lai của cặp vợ chồng mới hạnh phúc, viên mãn. Trong năm 2022 có rất nhiều ngày tốt cho việc thành hôn, đó là những ngày nào mời quý bạn cùng chúng tôi làm rõ ngay qua bài viết này.

1. Năm 2022 tiến hành cưới hỏi tháng nào tốt?

Tuy rằng tháng nào cũng có ngày hoàng đạo để tiến hành lễ kết hôn nhưng nếu tổ chức trong tháng tốt năm Nhâm Dần 2022 thì sẽ càng hanh thông may mắn hơn. Cụ thể trong năm 2022 có 4 tháng thuận thành hơn cả là các tháng: 

 • Tháng 1: Chọn ngày tốt cưới hỏi trong tháng này để vợ chồng hòa hợp, con cháu đầy nhà
 • Tháng 6: Chọn ngày đẹp cưới hỏi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 để gia đạo hạnh phúc, sinh con quý hiển
 • Tháng 8: Chọn ngày cưới hỏi là những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch để gia vận hưng thịnh, nhiều tài nhiều lộc.
 • Tháng 11: Ngày tốt cưới hỏi trong tháng 11 năm 2022 âm lịch mang đến nhiều may mắn, phúc đức cho tổ ấm sau này.

2. Xem ngày cưới năm 2022 theo 12 tháng

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2022

 • Ngày 5/1/2022 (3/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên thượng Hỏa)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 14/1/2022 (12/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 16/1/2022 (14/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 17/1/2022 (15/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ bàng Thổ)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 19/1/2022 (17/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm phong Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 21/1/2022 (19/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn đầu Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 22/1/2022 (20/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Hợi (Sơn đầu Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 26/1/2022 (24/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mão (Thành đầu Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 28/1/2022 (26/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Tỵ (Bạch lạp Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 29/1/2022 (27/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương liễu Mộc)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 31/1/2022 (29/12/2021 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền trung Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2022

 • Ngày 11/2/2022 (11/1/2022 âm lịch)  là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Mùi (Sa Trung Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 19/2/2022 (19/1/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/2/2022 (20/1/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 28/2/2022 (28/1/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Tý (Tang Đố Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo 

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 3 năm 2022

 • Ngày 4/3/2022 (2/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Thìn (Sa Trung Thổ)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 6/3/2022 (4/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 13/3/2022 (11/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Sửu (Hải Trung Kim)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 22/3/2022 (20/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 24/3/2022 (22/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 27/3/2022 (25/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 30/3/2022 (28/2/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2022

 • Ngày 1/4/2022 (1/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 3/4/2022 (3/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 9/4/2022 (9/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 14/4/2022 (14/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 19/4/2022 (19/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Dần (Kim Bạch Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 20/4/2022 (20/3/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2022

 • Ngày 1/5/2022 (1/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Dần (Đại Khê Thủy) 

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 8/5/2022 (8/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 9/5/2022 (9/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 11/5/2022 (11/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 13/5/2022 (13/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 15/5/2022 (15/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Thìn (Đại Lâm Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 20/5/2022 (20/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Dậu (Kiếm Phong Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 26/5/2022 (26/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 27/5/2022 (27/4/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 5 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2022

 • Ngày 1/6/2022 (3/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Dậu (Tuyền Trung Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 2/6/2022 (4/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ)

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 4/6/2022 (6/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 8/6/2022 (10/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 12/6/2022 (14/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 13/6/2022 (15/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Minh Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 14/6/2022 (16/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Tuất (Bình Địa Mộc)

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 17/6/2022 (19/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 20/6/2022 (22/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Thìn (Phúc Đăng Hỏa)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 23/6/2022 (25/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 26/6/2022 (28/5/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 7 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 7 năm 2022

 • Ngày 5/7/2022 (7/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Sao tốt cưới hỏi: Bất Tương

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 6/7/2022 (8/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Thân (Thạch Lựu Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 7/7/2022 (9/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 8/7/2022 (10/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Tuất (Đại Hải Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 12/7/2022 (14/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Dần (Lư Trung Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 13/7/2022 (15/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Mão (Lư Trung Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ (Trực Thành) 

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 17/7/2022 (19/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ)

- Sao tốt cưới hỏi: Bất Tương

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 18/7/2022 (20/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 19/7/2022 (21/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Dậu (Kiếm Phong Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/7/2022 (22/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 24/7/2022 (26/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Dần (Thành Đầu Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 25/7/2022 (27/6/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ (Trực Thành)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2022

 • Ngày 22/8/2022 (25/7/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Mùi (Thiên Hà Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 31/8/2022 (5/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Thìn (Sa Trung Thổ)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2022

 • Ngày 2/9/2022 (7/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 9/9/2022 (14/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Sửu (Hải Trung Kim)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 14/9/2022 (19/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 16/9/2022 (21/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thân (Kiếm Phong Kim)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 21/9/2022 (26/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Sửu (Giản Hạ Thủy)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 24/9/2022 (29/8/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Thìn (Bạch Lạp Kim)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 26/9/2022 (1/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ, Yếu Yên

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 28/9/2022 (3/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Thân (Tuyền Trung Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 9 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2022

 • Ngày 3/10/2022 (8/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Sửu (Tích Lịch Hỏa)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 6/10/2022 (11/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Thìn (Trường Lưu Thủy)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Ích Hậu

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 8/10/2022 (13/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Ngọ (Sa Trung Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ, Yếu Yên

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 10/10/2022 (15/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Thân (Sơn Hạ Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 11/10/2022 (16/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 17/10/2022 (22/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Mão (Kim Bạch Kim)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 20/10/2022 (25/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy)

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ, Yếu Yên

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 24/10/2022 (29/9/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Tuất (Thoa Xuyến Kim)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 31/10/2022 (7/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 10 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 11 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 11 năm 2022

 • Ngày 1/11/2022 (8/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Ngọ (Thiên Thượng Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 2/11/2022 (9/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mùi (Thiên Thượng Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo; Minh Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Thiên Hỷ (Trực Thành)

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 3/11/2022 (10/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Thân (Thạch Lựu Mộc)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 4/11/2022 (11/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 7/11/2022 (14/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Giáp Tý (Hải Trung Kim)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 11/11/2022 (18/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Thìn (Đại Lâm Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 19/11/2022 (26/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Bính Tý (Giản Hạ Thủy)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên (Thiên Quý)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 22/11/2022 (29/10/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 25/11/2022 (2/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Tư Mệnh Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Tục Thế

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 11 năm 2022

☯ Ngày tốt cưới hỏi tháng 12 năm 2022

ngày tốt cưới hỏi tháng 12 năm 2022

 • Ngày 1/12/2022 (8/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Mậu Tý (Tích Lịch Hỏa)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 3/12/2022 (10/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Canh Dần (Tùng Bách Mộc)

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Ngày 4/12/2022 (11/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Mão (Tùng Bách Mộc)

- Ngày Hoàng Đạo: Ngọc Đường Hoàng Đạo

- Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày 14/12/2022 (21/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Tân Sửu (Bích Thượng Thổ)

- Ngày Hoàng Đạo: Kim Đường Hoàng Đạo

- Sao tốt cưới hỏi: Phổ Hộ

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 18/12/2022 (25/11/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Ất Tỵ (Phúc Đăng Hỏa)

- Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Ngày 26/12/2022 (4/12/2022 âm lịch) là ngày tốt cưới hỏi

- Ngày: Quý Sửu (Tang Đố Mộc)

- Sao tốt cưới hỏi: Yếu Yên

- Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

⏩⏩⏩ Xem ngày tốt tháng 12 năm 2022

Ở trên là danh sách những ngày tốt cưới hỏi năm 2022 Nhâm Dần tốt nhất theo 12 tháng, chọn ngày này để tổ chức lễ thành hôn sẽ đem đến nhiều điều cát lợi cho các cặp vợ chồng, cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc, sung túc. Chúc quý bạn đọc sẽ lựa chọn được ngày tốt kết hôn như ý năm Nhâm Dần 2022!