☯ Xem lịch tháng 4 năm 2022 có bao nhiêu ngày?

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2022 xác định chi tiết ngày dương lịch và ngày âm lịch. Cụ thể:

 • Lịch dương tháng 4/2022 có: 30 ngày

 • Lịch âm tháng 4 năm 2022 có 29 ngày bắt đầu từ ngày 01/05 đến ngày 29/05 dương lịch

 • Những ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2022 dương lịch bao gồm: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28

lịch âm dương tháng 4/2022

☯ Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022 dương lịch

Tháng 4/2022 dương lịch có tất cả 6 ngày đẹp để tiến hành các công việc trọng đại đều được thuận lợi. Danh sách những ngày đẹp tháng 4 năm 2022 dương lịch như sau:

 • Ngày 01/04/2022 dương lịch là ngày tốt
 • Ngày 08/04/2022 dương lịch là ngày tốt
 • Ngày 09/04/2022 dương lịch là ngày tốt
 • Ngày 20/04/2022 dương lịch là ngày tốt
 • Ngày 21/04/2022 dương lịch là ngày tốt
 • Ngày 25/04/2022 dương lịch là ngày tốt

☯ Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2022 chi tiết

Để biết tháng 4 năm 2022 ngày nào tốt? ngày nào xấu? cần phải luận giải chi tiết theo thiên can địa chi, ngũ hành và sao tốt xấu trong từng ngày cụ thể. Dưới đây là phần luận giải chi tiết ngày tốt tháng 4/2022 theo từng ngày chi tiết

 • Ngày 01/04/2022 dương lịch là ngày tốt

- Âm lịch là ngày Giáp Thân - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 01/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: Tý, Sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất

- Ngũ hành nạp âm của ngày:  Tuyền trung Thủy

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim quỹ hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên tài, Kính Tâm, Tam hợp

- Sao xấu: Quan phú, Nguyệt Yếm đại hoạ, Vãng vong

- Nên làm: Khai trương, an táng, cầu tài lộc 

- Không nên làm: Xuất hành, động thổ làm nhà, cưới hỏi

 • Ngày 02/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 2

- Âm lịch là ngày Ất Dậu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 02/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: Tý, dần, mão, ngọ, mùi, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Tuyền trung Thủy    

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim đường hoàng đạo

- Sao tốt: Địa tài, Nguyệt giải, Lục Hợp

- Sao xấu: Hoang vu, Ly sàng

- Không nên tiến hành bất cứ việc trọng đại gì trong ngày hôm nay

 • Ngày 03/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Bính Tuất - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 03/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu , hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Ốc thượng Thổ

- Phạm ngày bách kỵ: Tam nương

- Ngày hoàng/hắc đạo: bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Thiên Mã, Phúc Sinh, Giải thần, Nguyệt Không

- Sao xấu: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Cửu không

- Nên làm: Kiện tụng, giao dịch

- Không nên làm:  cúng bái, cầu tài lộc, khai trương, xây sửa nhà cửa

 • Ngày 04/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 4

- Âm lịch là ngày Đinh Hợi - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 04/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: sửu, thìn, ngọ, mùi, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Ốc thượng Thổ

- Phạm ngày bách kỵ: Thọ tử

- Ngày hoàng/hắc đạo: ngọc đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Quý, Thiên thành, Cát Khánh, Tuế hợp

- Sao xấu: Địa Tặc, Thổ cẩm

- Nên làm: cầu tài lộc, khai trương mở hàng, cưới hỏi

- Không nên làm: xuất hành, an táng, động thổ, 

 • Ngày 05/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Mậu Tý - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 05/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, mão, ngọ, thân, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Phích lịch Hỏa  

- Phạm ngày bách kỵ: Nguyệt kị, Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: thiên lao hắc đạo

- Sao tốt: Thiên hỷ, Thiên Quý, Minh tinh, Tam Hợp

- Sao xấu: Hoàng Sa, Cô thần, Không phòng

- Nên làm: Cúng lễ, cầu phúc

- Không nên làm:  Cưới hỏi, xuất hành

 • Ngày 06/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 6

- Âm lịch là ngày Kỷ Sửu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 06/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: Dần, mão, tỵ, thân, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Phích lịch Hỏa  

- Phạm ngày bách kỵ: Sát chủ, Trùng phục, Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: nguyên vũ hắc đạo

- Sao tốt: U Vi tinh, Đại Hồng Sa

- Sao xấu: Trùng phục, Hoang vu, Thần cách, Tiểu Hồng Sa, Cẩu Giảo, Hà khôi

- Không nên làm: bất cứ việc gì trong ngày hôm nay

 • Ngày 07/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Canh Dần - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 07/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Tùng bách Mộc  

- Phạm ngày bách kỵ: tam nương và kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: tư mệnh hoàng đạo

- Sao tốt: Sinh khí, Thiên Quan, Dịch Mã

- Sao xấu: Thiên tặc, Hoả tai

- Nên làm: Động thổ làm nhà, cưới hỏi, xuất hành tạm được

- Không nên làm: khai trương, nhập trạch nhiều bất lợi 

 • Ngày 08/04/2022 dương lịch là ngày tốt

ngày 8

- Âm lịch là ngày Tân Mão - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 08/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: Tý, dần, mão, ngọ, mùi, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Tùng bách Mộc

- Phạm ngày bách kỵ: Kim Thần Thất Sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: câu trần hắc đạo

- Sao tốt: Thiên quý

- Sao xấu: Thiên Lại, Nguyệt Hoả

- Nên làm: Cưới hỏi, mua nhà, mua xe đều được lợi

- Không nên làm: an táng, động thổ.

 • Ngày 09/04/2022 dương lịch là ngày tốt

- Âm lịch là ngày Nhâm Thìn - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 09/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Trường lưu Thủy 

- Phạm ngày bách kỵ: Dương công kỵ

- Ngày hoàng/hắc đạo: thanh long hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Xá, Mãn đức tinh, Thiên Đức

- Sao xấu: Thổ phủ, Ngũ Quỹ, Nguyệt Hình, Tam tang

- Nên làm: cầu tự, kiện tụng, cầu tài lộc

- Không nên làm:  động thổ, khai trương

 • Ngày 10/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 10

- Âm lịch là ngày Quý Tỵ - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 10/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: sửu, thìn, ngọ, mùi, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Trường lưu Thủy  

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: minh đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên hỷ, Thiên Quý, Minh tinh, Tam Hợp

- Sao xấu: Hoàng Sa, thần, Không phòng

- Nên làm: Cầu phúc, tế lễ đều thuận lợi

- Không nên làm: Đặc biệt kỵ cưới hỏi trong ngày này

 • Ngày 11/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Giáp Ngọ - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 11/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, mão, ngọ, thân, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Sa trung Kim  

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: thiên hình hắc đạo

- Sao tốt: Thiên phú, Lộc khố

- Sao xấu: Thiên Ngục, thiên cẩu, Phi Ma sá

- Nên làm: Khai trương, cầu tài lộc, xây dựng nhà cửa

- Không nên làm: cưới xin, nhập trạch, thủy canh

 • Ngày 12/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 12

- Âm lịch là ngày Ất Mùi - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 12/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, mão, tỵ, thân, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Sa trung Kim  

- Phạm ngày bách kỵ: Sát chủ âm

- Ngày hoàng/hắc đạo: chu tước hắc đạo

- Sao tốt: Hoạt điệu

- Sao xấu: Thiên Cương, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, 

- Không nên làm bất cứ việc gì quan trọng trong ngày hôm nay

 • Ngày 13/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Bính Thân - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 13/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Sơn hạ Hỏa   

- Phạm ngày bách kỵ: Tam nương

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim quỹ hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên tài, Kính Tâm, Nguyệt Không

- Sao xấu: Đại Hao, Nguyệt Yếm đại hoạ, Vãng vong

- Nên làm: Cầu tài lộc, an táng, xây sửa nhà cửa

- Không nên làm:  Xuất hành đi xa, cưới hỏi gặp nhiều bất lợi

 • Ngày 14/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 14

- Âm lịch là ngày Đinh Dậu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 14/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: Tý, dần, mão, ngọ, mùi, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Sơn hạ Hỏa 

- Phạm ngày bách kỵ: Nguyệt tận

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim quỹ hoàng đạo

- Sao tốt: Địa tài, Nguyệt giả, Lục Hợp, Thiên Đức Hợp

- Sao xấu: Hoang vu

- Nên làm: Kinh doanh, làm ăn ký kết hợp đồng, khai trương, xây sửa nhà cửai đều thuận lợi

- Không nên làm: Cưới hỏi

 • Ngày 15/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Mậu Tuất - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 15/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Bình địa Mộc   

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Thiên Mã, Lộc mã, Phúc Sinh, Giải thần

- Sao xấu: Nguyệt phá, Nguyệt phá, Quỷ khốc

- Nên làm: Xuất hành, kiện tụng, cúng bái cầu tài lộc đều được thuận lợi

- Không nên làm: An táng, xây dựng nhà cửa

 • Ngày 16/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 16

- Âm lịch là ngày Kỷ Hợi - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 16/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: sửu, thìn, ngọ, mùi, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Bình địa Mộc  

- Phạm ngày bách kỵ: thọ tử, trùng phục

- Ngày hoàng/hắc đạo: ngọc đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Quý, Cát Khánh, Mẫu Thương, Tuế hợp

- Sao xấu: Địa Tặc, Thổ cẩm

- Nên làm: cầu tài lộc, khai trương, tu sửa mồ mả

- Không nên làm:  Xây dựng nhà cửa, an táng, xuất hàng gặp nhiều bất lợi

 • Ngày 17/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Canh Tý - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 17/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, mão, ngọ, thân, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Bích thượng Thổ 

- Phạm ngày bách kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: thiên lao hắc đạo

- Sao tốt: Thiên hỷ, Thiên Quý, Tam Hợp

- Sao xấu: Hoàng Sa, Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng

- Không nên làm tiến hành các công việc trọng đại trong hôm nay đặc biệt là cưới hỏi.

 • Ngày 18/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 18

- Âm lịch là ngày Tân Sửu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 18/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, mão, tỵ, thân, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Bích thượng Thổ 

- Phạm ngày bách kỵ: tam nương, sát chủ và kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: nguyên vũ hắc đạo

- Sao tốt: Đại Hồng Sa, U vi tinh, Ích Hậu

- Sao xấu: Tiểu Hồng Sa, Hoang vu, Địa phá, Thần cách

- Không nên làm tiến hành các việc quan trọng trong ngày này 

 • Ngày 19/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Nhâm Dần - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 19/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Kim bạc Kim   

- Phạm ngày bách kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: tư mệnh hoàng đạo

- Sao tốt: Sinh khí, Thiên Quan, Tục Thế, Thiên Đức, Dịch Mã

- Sao xấu: Thiên tặc, Hoả tai

- Nên làm: Động thổ, cưới hỏi, xuất hành, làm nhà đều tạm được

- Không nên làm:   đổ trần lợp mái, nhập trạch, khai trương

 • Ngày 20/04/2022 dương lịch là ngày tốt

ngày 20

- Âm lịch là ngày Quý Mão - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 20/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, dần, mão, ngọ, mùi, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Kim bạc Kim 

- Phạm ngày bách kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: câu trần hắc đạo

- Sao tốt: thiên quý

- Sao xấu: Thiên Lại, Nguyệt Hoả, Nguyệt Kiến chuyển sát

- Nên làm: cưới hỏi, dạm ngõ

- Không nên làm: động thổ, lợp mái hay xây sửa nhà cửa

 • Ngày 21/04/2022 dương lịch là ngày tốt

- Âm lịch là ngày Giáp Thìn - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 21/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Phúc đăng Hỏa

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: thanh long hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Xá, Sinh Khí, Mãn Đức Tinh

- Sao xấu: Thổ phủ, Ngũ Quỷ, Phủ Đầu

- Nên làm: Mọi việc đều được thuận lợi trừ các công việc liên quan đến xây sửa

- Không nên làm:  động thổ xây nhà

 • Ngày 22/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 22

- Âm lịch là ngày Ất Tỵ - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 22/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: sửu, thìn, ngọ, mùi, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Phúc đăng Hỏa  

- Phạm ngày bách kỵ: tam nương

- Ngày hoàng/hắc đạo: minh đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên hỷ, Minh Tinh, Thánh tâm, Tam Hợp

- Sao xấu: Hoàng Sa, Cô thần, Không phòng

- Nên làm: Cúng lễ, cầu phúc, 

- Không nên làm:  cưới hỏi, xuất hành đi xa gặp nhiều bất lợi

 • Ngày 23/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Bính Ngọ - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 23/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, mão, ngọ, thân, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Thiên hà Thủy

- Phạm ngày bách kỵ: Nguyệt kị

- Ngày hoàng/hắc đạo: thiên hình hắc đạo

- Sao tốt: Thiên phú, Lộc khố, nguyệt ân, Dân nhật, Nguyệt Không

- Sao xấu: Thiên Ngục, thiên cẩu, Phi Ma sát

- Nên làm: Khai trương, cầu tài, giao dịch buôn bán, mau nhà, mua xe

- Không nên làm:  cưới hỏi, nhập trạch, đổ trần lợp mái

 • Ngày 24/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 24

- Âm lịch là ngày Đinh Mùi - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 24/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, mão, tỵ, thân, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Thiên hà Thủy

- Phạm ngày bách kỵ: Sát chủ âm

- Ngày hoàng/hắc đạo: chu tước hắc đạo

- Sao tốt: Hoạt điệu, Đức Hợp

- Sao xấu: Thiên Cương, tiểu hao, Nguyệt Hư

- Không nên làm:  Cưới xin, khai trương, cầu tài, nhập trạch chuyển nhà

 • Ngày 25/04/2022 dương lịch là ngày tốt

- Âm lịch là ngày Mậu Thân - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 25/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Đại dịch Thổ  

- Phạm ngày bách kỵ: Không phạm

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim quỹ hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên tài, Kính Tâm, Tam Hợp

- Sao xấu: Đại Hao, Thổ kỵ

- Nên làm: Làm việc gì cũng được thuận lợi, may mắn

 • Ngày 26/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 26

- Âm lịch là ngày Kỷ Dậu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 26/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, dần, mão, ngọ, mùi, dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Đại dịch Thổ

- Phạm ngày bách kỵ: Trùng phục

- Ngày hoàng/hắc đạo: kim đường hoàng đạo

- Sao tốt: Địa tài, Lục Hợp, Phổ hộ

- Sao xấu: Ly sàng, Hoang vu

- Nên làm: Làm phúc, cầu tự, cưới hỏi, ký kết làm ăn, mua nhà, mua xe

- Không nên làm: Án táng, 

 • Ngày 27/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Canh Tuất - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 27/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Thoa xuyến Kim

- Phạm ngày bách kỵ: Tam nương

- Ngày hoàng/hắc đạo: bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Thiên Mã, Phúc Sinh, Giải thần

- Sao xấu: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Quỷ khốc: Xấu 

- Nên làm: Xuất hành, ký kết làm ăn buôn bán, tố tụng

- Không nên làm: Xây dựng nhà cửa

 • Ngày 28/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 28

- Âm lịch là ngày Tân Hợi - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 28/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: sửu, thìn, ngọ, mùi, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Thoa xuyến Kim 

- Phạm ngày bách kỵ: Thọ tử

- Ngày hoàng/hắc đạo: ngọc đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Quý, Thiên thành, Cát Khánh, Tuế hợp, Mẫu Thương

- Sao xấu: Địa Tặc, Thổ cẩm

- Nên làm: Cầu tài lộc, khai trương mở hàng, 

- Không nên làm:  động thổ, an táng

 • Ngày 29/04/2022 dương lịch là ngày xấu

- Âm lịch là ngày Nhâm Tý - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 29/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: tý, sửu, mão, ngọ, thân dậu

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Tang chá Mộc  

- Phạm ngày bách kỵ: Kim Thần Thất Sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: thiên lao hắc đạo

- Sao tốt: Thiên hỷ, Thiên Quý, Minh tinh, Tam Hợp

- Sao xấu: Hoàng Sa, Lỗ ban sát, Không phòng

- Không nên làm: khai trương, cưới hỏi, xuất hành

 • Ngày 30/04/2022 dương lịch là ngày xấu

ngày 30

- Âm lịch là ngày Quý Sửu - tháng Giáp Thìn - năm Nhâm Dần (tức ngày 20/03/2022 âm lịch)

- Giờ tốt: dần, mão, tỵ, thân, tuất, hợi

- Ngũ hành nạp âm của ngày: Tang chá Mộc

- Phạm ngày bách kỵ: Sát chủ dương, Kim thần thất sát

- Ngày hoàng/hắc đạo: nguyên vũ hắc đạo

- Sao tốt: Đại Hồng Sa, U vi tinh

- Sao xấu: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Cẩu Giảo

- Không nên làm nên tiến hành các việc quan trọng trong ngày hôm nay vì đều không được lợi

☯ Ngày tốt tháng 4 âm lịch năm 2022 theo mục đích

✅ Sinh con tháng 4/2022 ngày nào tốt?

Xem ngày đẹp tháng 4 năm 2022 để chuẩn bị sinh mổ là việc quan trọng và đòi hỏi tính chính xác cao. Nội dung này chúng tôi xin đưa ra một số thông tin tham khảo về ngày tốt trong tháng 4/2022 để quý bạn tham khảo như sau:

 • Ngày 11/04/2022 âm lịch tức ngày 11/05/2022 dương lịch

 • Ngày 17/04/2022 âm lịch tức ngày 17/05/2022 dương lịch

 • Ngày 20/04/2022 âm lịch tức ngày 20/05/2022 dương lịch

 • Ngày 23/04/2022 âm lịch tức ngày 23/05/2022 dương lịch

 • Ngày 27/04/2022 âm lịch tức ngày 27/05/2022 dương lịch

 • Ngày 29/04/2022 âm lịch tức ngày 29/05/2022 dương lịch

✅ Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2022

Lựa chọn ngày tốt tháng 4 năm 2022 đẻ mua xe máy hay xe ô tô sẽ giúp quý bạn nhận được nhiều thuận lợi cũng như may mắn trong việc tích lũy tài sản của bản thân. Cụ thể, trong tháng 4 âm lịch 2022 có những ngày tốt để mua xe như sau:

 • Ngày 02/04/2022 âm lịch tức ngày 02/05/2022 dương lịch

 • Ngày 03/04/2022 âm lịch tức ngày 03/05/2022 dương lịch

 • Ngày 07/04/2022 âm lịch tức ngày 07/05/2022 dương lịch

 • Ngày 09/04/2022 âm lịch tức ngày 09/05/2022 dương lịch

 • Ngày 26/04/2022 âm lịch tức ngày 26/05/2022 dương lịch

 • Ngày 27/04/2022 âm lịch tức ngày 27/05/2022 dương lịch

✅ Ngày tốt động thổ làm nhà tháng 4/2022

Xem ngày đẹp tháng 4 năm 2022 để lựa chọn chính xác thời điểm tiến hành cúng lễ và động thổ xây dựng nhà mới trong các ngày sau đây:

 • Ngày 08/04/2022 âm lịch tức ngày 08/05/2022 dương lịch

 • Ngày 09/04/2022 âm lịch tức ngày 09/05/2022 dương lịch

 • Ngày 11/04/2022 âm lịch tức ngày 11/05/2022 dương lịch

 • Ngày 12/04/2022 âm lịch tức ngày 12/05/2022 dương lịch

 • Ngày 13/04/2022 âm lịch tức ngày 13/05/2022 dương lịch

 • Ngày 17/04/2022 âm lịch tức ngày 17/05/2022 dương lịch

✅ Ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2022

Tháng 4/2022 không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành cưới xin thì thời tiết tương đối nóng bức. Tuy nhiên một số tuổi có thể lựa chọn những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2022 sau đây để cử hành ngày trọng đại của mình.

 • Ngày 20/04/2022 âm lịch tức ngày 20/05/2022 dương lịch

 • Ngày 21/04/2022 âm lịch tức ngày 21/05/2022 dương lịch

 • Ngày 23/04/2022 âm lịch tức ngày 23/05/2022 dương lịch

 • Ngày 25/04/2022 âm lịch tức ngày 25/05/2022 dương lịch

Trên đây là những đánh giá từ Chuyên Gia phong thủy về những ngày tốt lành tháng 4 năm 2022 âm và dương lịch. Kính chúc quý bạn đọc một tháng mới “Vạn sự như ý”.