Tháng 9 dương lịch năm 2022 có 30 ngày và theo phong thủy thì trong 30 ngày này sẽ có ngày tốt và ngày xấu. Lựa chọn được ngày tốt tháng 9 năm 2022 theo âm và dương lịch để thực hiện các công việc trọng đại sẽ mang đến vượng khí, cát lợi và tránh khỏi những điều xui rủi. Cùng chúng tôi tìm hiểu đâu là ngày tốt trong tháng 9 năm Nhâm Dần 2022 qua phần luận giải chi tiết sau đây

1. Xem lịch tháng 9 năm 2022 có bao nhiêu ngày?

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2022 xác định chi tiết ngày dương lịch và ngày âm lịch. Cụ thể:

 • Lịch dương tháng 9/2022 có: 30 ngày

 • Lịch âm tháng 9 năm 2022 có 29 ngày bắt đầu từ ngày 26/09 đến ngày 24/10 dương lịch

 • Những ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022 dương lịch bao gồm: 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14,15, 17, 20, 22, 23, 28, 29

lịch âm dương tháng 9/2022

Tháng 9 năm 2022 có bao nhiêu ngày tốt?

Tháng 9/2022 dương lịch có tất cả 5 ngày đẹp để tiến hành các công việc trọng đại đều được thuận lợi. Danh sách những ngày đẹp tháng 4 năm 2022 dương lịch như sau:

 • Ngày 3 tháng 9 năm 2022 là ngày Tốt

 • Ngày 5 tháng 9 năm 2022 là ngày Tốt

 • Ngày 14 tháng 9 năm 2022 là ngày Tốt

 • Ngày 20 tháng 9 năm 2022 là ngày Tốt

 • Ngày 29 tháng 9 năm 2022 là ngày Tốt

2. Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2022 chi tiết

 • Ngày 1/9/2022 là ngày bình thường

- Theo lịch âm là ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần (6/8/2022) và có nạp âm là Sa Trung Thổ

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ 

- Ngày Hắc đạo: Chu tước hắc đạo

- Sao tốt: Thiên Quan, Dân nhật

- Sao xấu: Lục Bất thành, Hà khôi, Thiên Lại, Tiểu Hao, Cẩu Giảo, Vãng vong

- Tiến hành mọi việc đều ở mức trung bình

 • Ngày 2/9/2022 là ngày bình thường

ngày 2

- Theo lịch âm là ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần (7/8/2022) và có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Tam nương

- Ngày hoàng đạo: Kim Quỹ Hoàng Đạo 

- Sao tốt: Phúc Sinh, Tuế hợp, Thiên tài, Đại Hồng Sa 

- Sao xấu: Thiên Cương, Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Địa Tặc, Cửu không, Lỗ ban sát

- Tiến hành các việc: Khai trương, mở hàng, cầu tài lộc tạm được

 • Ngày 3/9/2022 là ngày Tốt

- Theo lịch âm là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (8/8/2022) và có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Thụ tử

- Ngày Hoàng đạo: Kim đường hoàng đạo

- Sao tốt: Sinh khí, Địa tài, Đại Hồng Sa

- Sao xấu: Thụ tử, Nhân Cách, Tứ thời cô quả, Hoang vu, 

- Tốt cho các việc: Sửa nhà, động thổ, làm nhà, khai trương, gieo trồng

 • Ngày 4/9/ 2022 là ngày bình thường

ngày 4

- Theo lịch âm là ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (9/8/2022) và có nạp âm là Thạch Lựu Mộc

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hắc đạo: Bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Thiên Mã, Thánh tâm, Cát Khánh, Phúc hậu, Ngũ phú, Sao Nguyệt Đức

- Sao xấu: Lôi công, Thiên ôn

- Làm các việc: Cầu tài lộc, giao dịch kinh doanh, khai trương, xuất hành tạm được

 • Ngày 5/9/2022 là ngày Tốt

- Theo lịch âm là ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (10/8/2022) và có nạp âm là Thạch Lựu Mộc

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hoàng đạo: Ngọc đường hoàng đạo

- Sao tốt:, Ích Hậu, Sao Thiên Quý, Thiên thành, Quan nhật

- Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển sát, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Phủ đầu dát

- Tốt cho các việc: Mọi việc đều được lợi nhưng tốt nhất cho cưới xin

 • Ngày 6/9/ 2022 là ngày Xấu

ngày 6

- Theo lịch âm là ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (11/8/2022) và có nạp âm là Đại Hải Thủy

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hắc đạo: Thiên lao hắc đạo

- Sao tốt: U Vi tinh, Minh tinh, Tục Thế

- Sao xấu: Nguyệt Hoả, Tam tang, Hoả tai, Ly sàng, Quỷ khốc

- Nếu cưới hỏi trong ngày này thì tạm được 

 • Ngày 7/9/2022 là ngày Xấu 

- Theo lịch âm là ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (12/8/2022) và có nạp âm là Đại Hải Thủy

- Phạm ngày kỵ: Sát chủ âm

- Ngày Hắc đạo: Nguyên vu hắc đạo

- Sao tốt: Thiên phú, Yếu yên, Lộc khố, Nguyệt giải, Sao Nguyệt Ân

- Sao xấu: Huyền Vũ Hắc Đạo, Hoang vu, Huyền Vũ, Thổ ôn, Cửu không, Sát chủ

 • Ngày 8/9/2022 là ngày Xấu

ngày 8

- Theo lịch âm là ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (13/8/2022) và có nạp âm là Hải Trung Kim

- Phạm ngày kỵ: Tam nương và Kim thần thất sát

- Ngày Hoàng đạo: Tư mệnh hoàng đạo

- Sao tốt: Dân nhật, Thiên Quan, Sao Nguyệt Không

- Sao xấu: Thiên Lại, Lục Bất thành, Hà khôi, Tiểu Hao, Cẩu Giảo, Vãng vong 

- Tiến hành các việc: Sửa nhà, đặt giường tạm được

 • Ngày 9/9/2022 là ngày Xấu

- Theo lịch âm là ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (14/8/2022) và có nạp âm là Hải Trung Kim

- Phạm ngày kỵ: Nguyệt kỵ, Trùng phục và Kim thần thất sát

- Ngày Hắc đạo: Câu trần hắc đạo

- Sao tốt: Tam Hợp, Mẫu Thương, Mãn đức tinh, Sao Nguyệt Đức Hợp

- Sao xấu: Câu Trận Hắc Đạo và Đại Hao 

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 10/9/2022 là ngày Xấu

ngày 10

- Theo lịch âm là ngày Bính Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (15/8/2022) và có nạp âm là Lư Trung Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày hoàng đạo: Thanh long hoàng đạo

- Sao tốt: Giải thần,Thiên đức

- Sao xấu: Kiếp sát, Hoàng Sa

- Tiến hành các việc: Kiện tụng, cúng bài tế tự tạm được

 • Ngày 11/9/2022 là ngày bình thường

- Theo lịch âm là ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (16/8/2022) và có nạp âm là Lư Trung Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày Hoàng đạo: Minh đường hoàng đạo

- Sao xấu: Nguyệt phá, Hoang vu, Thần cách, Phi Ma sát, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ 

- Tốt cho các việc: Mọi sự tiến hành đều tạm được

 • Ngày 12/9/2022 là ngày Xấu 

ngày 12

- Theo lịch âm là ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (17/8/2022) và có nạp âm là Đại Lâm Mộc

- Phạm ngày kỵ: Sát chủ dương

- Ngày Hắc đạo: Thiên hình hắc đạo

- Sao tốt: Kính Tâm, Mẫu Thương, Hoạt điệu, Lục Hợp

- Sao xấu: Thiên Hình và Nguyệt Hư

 • Ngày 13/9/2022 là ngày Xấu

- Theo lịch âm là ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (18/8/2022) và có nạp âm là Đại Lâm Mộc

- Phạm ngày kỵ: Tam nương

- Ngày Hắc đạo: Chu tước hắc đạo

- Sao tốt: Dân nhật, Thiên Quan, 

- Sao xấu: Thiên Lại, Cẩu Giảo, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Vãng vong

 • Ngày 14/9/2022 là ngày tốt 

ngày 14

- Theo lịch âm là ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (19/8/2022) và có nạp âm là Lộ Bàng Thổ

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày hoàng đạo: Kim quỹ hoàng đạo 

- Sao tốt: Thiên tài, Phúc Sinh, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Sao Nguyệt Đức

- Sao xấu: Thiên Cương, Băng tiêu ngoạ hãm, Địa phá, Địa Tặc, Cửu không, Lỗ ban sát

- Tốt cho các việc: Khai trương mở hàng, cầu tài lộc

 • Ngày 15/9/2022 là ngày bình thường 

- Theo lịch âm là ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (20/8/2022) và có nạp âm là Lộ Bàng Thổ

- Phạm ngày kỵ: Thụ tử

- Ngày Hoàng đạo: Kim đường hoàng đạo

- Sao tốt: Địa tài, Đại Hồng Sa, Sinh khí, Sao Thiên Quý

- Sao xấu: Hoang vu, Nhân Cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả

- Tốt cho các việc: Sửa chữa làm nhà, khai trương, cầu tiền tài đều có lợi nhỏ

 • Ngày 16/9/2022 là ngày bình thường 

ngày 16

- Theo lịch âm là ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (21/8/2022) và có nạp âm là Kiếm Phong Kim

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hắc đạo: Bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Thánh tâm, Ngũ phú, Thiên Mã, Cát Khánh, Phúc hậu

- Sao xấu: Bạch hổ, Lôi công và Thiên ôn

- Tốt cho các việc: Cầu tài vận, khai trương, xuất hành đều tạm được

 • Ngày 17/9/2022 là ngày bình thường

- Theo lịch âm là ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (22/8/2022) và có nạp âm là Kiếm Phong Kim

- Phạm ngày kỵ: Tam nương

- Ngày Hoàng đạo: Ngọc đường hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên thành, Quan nhật, Ích Hậu, Sao Nguyệt Ân

- Sao xấu: Thiên Ngục, Thổ phủ, Nguyệt Hình, Thiên Hoả, Tiểu Hồng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

- Các việc: Xuất hành, ngoại giao, khai trương, giao dịch làm ăn đều tạm được. Tuy nhiên đặc biệt kỵ cưới hỏi trong ngày này

 • Ngày 18/9/2022 là ngày Xấu

ngày 18

- Theo lịch âm là ngày Giáp Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (23/8/2022) và có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Nguyệt kỵ

- Ngày Hắc đạo: Thiên lao hắc đạo

- Sao tốt: U Vi tinh, Tục Thế, Minh tinh, Sao Nguyệt Không

- Sao xấu: Nguyệt Hoả, Tam tang, Thiên Lao Hắc Đạo, Hoả tai, Ly sàng, Quỷ khốc

- Không nên tiến hành bất cứ việc quan trọng nào trong ngày này

 • Ngày 19/9/2022 là ngày Xấu

- Theo lịch âm là ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (24/8/2022) và có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa

- Phạm ngày kỵ: Sát chủ âm và Trùng phục

- Ngày Hắc: Nguyên vu hắc đạo

- Sao tốt: Thiên phú, Lộc khố, Sao Nguyệt Đức Hợp, Nguyệt giải, Yếu yên

- Sao xấu: Thổ ôn, Hoang vu, Huyền Vũ, Cửu không, Sát chủ,

- Không nên tiến hành bất cứ công việc quan trọng nào trong ngày này

 • Ngày 20/9/2022 là ngày Tốt 

ngày 20

- Theo lịch âm là ngày Bính Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (25/8/2022) và có nạp âm là Giản Hạ Thủy

- Phạm ngày kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày Hoàng đạo: Tư mệnh hoàng đạo

- Sao tốt: Thiên Quan, Dân nhật

- Sao xấu: Lục Bất thành, Hà khôi, Thiên Lại, Tiểu Hao, Cẩu Giảo,Vãng vong 

- Tốt cho các việc: Mọi việc đều tốt

 • Ngày 21/9/2022 là ngày xấu

- Theo lịch âm là ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (26/8/2022) và có nạp âm là Giản Hạ Thủy

- Phạm ngày kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày Hắc đạo: Câu trần hắc đạo

- Sao tốt: Mãn đức tinh, Tam Hợp và Mẫu Thương 

- Sao xấu: Câu Trận Hắc Đạo và Đại Hao

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 22/9/2022 là ngày Xấu

ngày 22

- Theo lịch âm là ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (27/8/2022) và có nạp âm là Thành Đầu Thổ

- Phạm ngày kỵ: Tam nương, Kim thần thất sát và Dương công lụy

- Ngày hoàng đạo: Thanh long hoàng đạo

- Sao tốt: Giải thần, Thiên đức.

- Sao xấu: Kiếp sát và Hoàng Sa

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 23/9/2022 là ngày Xấu

- Theo lịch âm là ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (28/8/2022) và có nạp âm là Thành Đầu Thổ

- Phạm ngày kỵ: Kim thần thất sát

- Ngày Hoàng đạo: Minh đường hoàng đạo

- Sao xấu: Nguyệt phá, Nguyệt Yếm đại hoạ, Thần cách, Hoang vu, Thiên tặc, Phi Ma sát 

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 24/9/2022 là ngày xấu

ngày 24

- Theo lịch âm là ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (29/8/2022) và có nạp âm là Bạch Lạp Kim

- Phạm ngày kỵ: Sát chủ dương

- Ngày Hắc đạo: Thiên hình hắc đạo

- Sao tốt: Hoạt điệu, Lục Hợp, Kính Tâm, Mẫu Thương, Sao Nguyệt Đức

- Sao xấu: Nguyệt Hư

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 25/9/2022 là ngày bình thường

- Theo lịch âm là ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần (30/8/2022) và có nạp âm là Bạch Lạp Kim

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hắc đạo: Chu tước hắc đạo

- Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Dân nhật, Sao Thiên Quý, Thiên Quan

- Sao xấu: Thiên Lại, Tiểu Hao, Cẩu Giảo,Vãng vong, Lục Bất thành, Hà khôi

 • Ngày 26/9/2022 là ngày xấu

ngày 26

- Theo lịch âm là ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần (1/9/2022) và có nạp âm là Dương Liễu Mộc

- Phạm ngày kỵ: Sát chủ âm

- Ngày Hắc đạo: Thiên hình hắc đạo

- Sao tốt: Yếu yên, Tam Hợp, Thiên hỷ, Nguyệt giải, Đại Hồng Sa, Sao Nguyệt Không

- Sao xấu: Lỗ ban sát, Không phòng, Cô thần, Sát chủ

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

 • Ngày 27/9/2022 là ngày bình thường

- Theo lịch âm là ngày Quý Mùi, tháng Canh tuất, năm Nhâm Dần (2/9/2022) và có nạp âm là Dương Liễu Mộc

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hắc đạo: Chu tước hắc đạo

- Sao tốt: U Vi tinh và Đại Hồng Sa 

- Sao xấu: Thiên Hình Hắc Đạo, Địa phá, Hoang vu, Cẩu Giảo, Chu tước hắc đạo, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi

 • Ngày 28/9/2022 là ngày bình thường

ngày 28

- Theo lịch âm là ngày Giáp Thân, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần (3/9/2022) và có nạp âm là Tuyền Trung Thủy

- Phạm ngày kỵ: Tam nương

- Ngày hoàng đạo: Kim quỹ hoàng đạo

- Sao tốt: Dịch Mã, Sinh khí, Thiên tài

- Sao xấu: Thiên tặc

 • Ngày 29/9/2022 là ngày tốt

- Theo lịch âm là ngày Ất Dậu, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần (4/9/2022) và có nạp âm là Tuyền Trung Thủy

- Phạm ngày kỵ: Không phạm ngày kỵ

- Ngày Hoàng đạo: Kim đường hoàng đạo

- Sao tốt: Kim Đường Hoàng Đạo và Địa tài

- Sao xấu: Thiên Lại, Phủ đầu dát, Nguyệt Hỏa, Nguyệt Kiến chuyển sát

- Tốt cho các việc: Ký kết làm ăn, khai trương, cầu tiền tài

 • Ngày 30/9/2022 là ngày Xấu

ngày 30

- Theo lịch âm là ngày Bính Tuất, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần (5/9/2022) và có nạp âm là Ốc thượng thổ

- Phạm ngày kỵ: Nguyệt kỵ

- Ngày Hắc đạo: Bạch hổ hắc đạo

- Sao tốt: Mãn đức tinh, Sao Nguyệt Đức, Thiên Mã 

- Sao xấu: Bạch hổ, Tội chỉ, Ly sàng, Quỷ khốc, Thổ phủ, Tam tang

- Không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng trong hôm nay

Ngày tốt tháng 9 năm 2022 theo mục đích

 • Sinh con tháng 9 năm 2022 ngày nào tốt? 

Xem ngày tốt sinh con tháng 9 năm 2022 chính là một cách thức mà các cặp bố mẹ mong muốn đem đến cho đứa trẻ những cát lợi, hanh thông nhất trước khi đến với thế giới này. Trong tháng 9 âm lịch  năm 2022  thì các ngày tốt sinh con sau:

- Ngày 12/9/2022 (7/10/2022 dương lịch)

- Ngày 15/9/2022 (10/10/2022 dương lịch)

- Ngày 21/9/2022 (16/10/2022 dương lịch)

- Ngày 27/9/2022 (22/10/2022 dương lịch)

 • Xem ngày tốt làm nhà tháng 9 năm 2022

Gia chủ có dự định xây cất nhà cửa vào tháng 9 năm 2022 thì có thể chọn một trong số những ngày tốt dưới đây:

- Ngày 11/9/2022 (6/10/2022 dương lịch)

- Ngày 13/9/2022 (8/10/2022 dương lịch)

 • Ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9 có 3 ngày vô cùng tốt, mang nguồn năng lượng cát lợi giúp gia chủ mua xe thuận lợi cũng như an toàn trên mỗi chuyến đường đi:

- Ngày 5/9/2022 (30/9/2022 dương lịch)

- Ngày 14/9/2022 (9/10/2022 dương lịch)

- Ngày 22/9/2022 (17/10/2022 dương lịch)

 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2022 

Kết hôn là một việc trọng đại, xem ngày tốt cưới hỏi là một công đoạn vô cùng quan trọng và cần thiết. Chọn được ngày tốt sẽ mang đến những khởi đầu cát hanh cho các cặp vợ chồng về cuộc sống hôn nhân tương lai. Tháng 9 này có một số ngày tốt sau:

- Ngày 1/9/2022 (26/9/2022 dương lịch)

- Ngày 7/9/2022 (2/10/2022 dương lịch)

- Ngày 11/9/2022 (6/10/2022 dương lịch)

- Ngày 12/9/2022 (7/10/2022 dương lịch)

- Ngày 19/9/2022 (14/10/2022 dương lịch)

 • Ngày tốt nhập trạch chuyển nhà tháng 9/2022

Gia chủ muốn chọn ngày tốt để nhập trạch chuyển nhà trong tháng 9 năm Nhâm Dần 2022 thì có thể tham khảo một số ngày sau:

- Ngày 3/9/2022 (28/9/2022 dương lịch)

- Ngày 5/9/2022 (30/9/2022 dương lịch)

- Ngày 6/9/2022 (1/10/2022 dương lịch)

- Ngày 8/9/2022 (3/10/2022 dương lịch)

- Ngày 11/9/2022 (6/10/2022 dương lịch)

- Ngày 13/9/2022 (8/10/2022 dương lịch)

- Ngày 22/9/2022 (17/10/2022 dương lịch)

- Ngày 25/9/2022 (20/10/2022 dương lịch)

- Ngày 25/9/2022 (24/10/2022 dương lịch)

Với những thông tin xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2022 ở trên hy vọng quý bạn đọc đã có cho mình sự lựa chọn về một ngày tốt để thực hiện những công việc trọng đại như khai trương, mở hàng, cầu tài lộc may mắn để thuận thành hơn trong quá trình kinh doanh buôn bán.