Luận tử vi - Xem tướng số

Chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm nào hợp?

Xem chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm nào tốt? theo phong thủy nhằm đưa ra lời khuyên cho bố tuổi Mậu Ngọ mẹ tuổi Ất Sửu ra quyết định nên sinh con năm nào đẹp nhất. Cách xem chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm nào hợp phải dựa trên 7 lý thuyết phong thủy bao gồm: Ngũ hành, Thiên Can, Địa Chi, Du Niên, Vòng Tràng Sinh, Hạn Tuổi và Lộc Mạng Quý Nhân. 

Để kết luận được bố 1979 mẹ 1985 nên sinh con năm nào tốt cần đối chiếu phong thủy tuổi vợ 1985 chồng 1979 với 5 năm liên tiếp. Cụ thể, xem chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 có tốt không? Dựa vào tỷ lệ % để chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ chính xác nhất.

Sau đây là luận giải chi tiết chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm nào tốt?

Chồng 1979 Vợ 1985 sinh con năm nào tốt?

Chồng sinh năm 1979
Thiên Can Mậu (Thổ +)
Địa Chi Ngọ (Hỏa +)
Ngũ hành Thiên Thượng Hỏa
Cung Phi Chấn
Vợ sinh năm 1985
Thiên Can Ất (Mộc -)
Địa Chi Sửu (Thổ -)
Ngũ hành Hải Trung Kim
Cung Phi Ly

Chồng 1979 và Vợ 1985 sinh con năm 2024 có tốt không?

YẾU TỐ Con sinh năm 2024 tương quan với bố mẹ
Ngũ hành
(0.5 điểm)
• Bố: Tương hỗ
• Mẹ: Tương khắc
Thiên can
(0 điểm)
• Bố: Xung
• Mẹ: Bình Thường
Địa chi
(0.5 điểm)
• Bố: Bình thường
• Mẹ: Tứ hành xung
Du niên
(Trai: 1,
Gái: 1)
Nếu sinh được con trai:
• Bố: Phục vị
• Mẹ: Sinh khí
Nếu sinh được con gái:
• Bố: Phục vị
• Mẹ: Sinh khí
Tràng sinh
(1 điểm)
Quan đới
Hạn tuổi
(1 điểm)
Không có
Lộc tồn - Quý nhân
(0 điểm)
Không có
TỔNG ĐIỂM Sinh được con trai: 4/10
Sinh được con gái: 4/10
ĐÁNH GIÁ CHƯA HỢP

Chồng 1979 và Vợ 1985 sinh con năm 2025 có tốt không?

YẾU TỐ Con sinh năm 2025 tương quan với bố mẹ
Ngũ hành
(0.5 điểm)
• Bố: Tương hỗ
• Mẹ: Tương khắc
Thiên can
(0.5 điểm)
• Bố: Bình Thường
• Mẹ: Bình Hòa
Địa chi
(1.5 điểm)
• Bố: Bình thường
• Mẹ: Tam hợp
Du niên
(Trai: 0,
Gái: 1)
Nếu sinh được con trai:
• Bố: Họa hại
• Mẹ: Lục sát
Nếu sinh được con gái:
• Bố: Phúc đức
• Mẹ: Thiên y
Tràng sinh
(1 điểm)
Mộc dục
Hạn tuổi
(1 điểm)
Không có
Lộc tồn - Quý nhân
(0 điểm)
Không có
TỔNG ĐIỂM Sinh được con trai: 4.5/10
Sinh được con gái: 5.5/10
ĐÁNH GIÁ BÌNH THƯỜNG

Chồng 1979 và Vợ 1985 sinh con năm 2026 có tốt không?

YẾU TỐ Con sinh năm 2026 tương quan với bố mẹ
Ngũ hành
(2 điểm)
• Bố: Khắc chế thuận thiên
• Mẹ: Tương sinh
Thiên can
(0 điểm)
• Bố: Bình Thường
• Mẹ: Bình Thường
Địa chi
(0 điểm)
• Bố: Hình Hại
• Mẹ: Lục Hại
Du niên
(Trai: 1,
Gái: 0)
Nếu sinh được con trai:
• Bố: Thiên y
• Mẹ: Phúc đức
Nếu sinh được con gái:
• Bố: Lục sát
• Mẹ: Họa hại
Tràng sinh
(1 điểm)
Trường sinh
Hạn tuổi
(0.5 điểm)
Kim lâu
Lộc tồn - Quý nhân
(0.5 điểm)
Có Lộc Tồn
TỔNG ĐIỂM Sinh được con trai: 5/10
Sinh được con gái: 4/10
ĐÁNH GIÁ BÌNH THƯỜNG

Chồng 1979 và Vợ 1985 sinh con năm 2027 có tốt không?

YẾU TỐ Con sinh năm 2027 tương quan với bố mẹ
Ngũ hành
(2 điểm)
• Bố: Khắc chế thuận thiên
• Mẹ: Tương sinh
Thiên can
(1 điểm)
• Bố: Bình Thường
• Mẹ: Sinh
Địa chi
(1 điểm)
• Bố: Lục Hợp
• Mẹ: Lục Xung
Du niên
(Trai: 1,
Gái: 0)
Nếu sinh được con trai:
• Bố: Sinh khí
• Mẹ: Phục vị
Nếu sinh được con gái:
• Bố: Ngũ quỷ
• Mẹ: Tuyệt mệnh
Tràng sinh
(0.5 điểm)
Dưỡng
Hạn tuổi
(1 điểm)
Không có
Lộc tồn - Quý nhân
(0.5 điểm)
Âm Quý Nhân
TỔNG ĐIỂM Sinh được con trai: 7/10
Sinh được con gái: 6/10
ĐÁNH GIÁ RẤT HỢP

Chồng 1979 và Vợ 1985 sinh con năm 2028 có tốt không?

YẾU TỐ Con sinh năm 2028 tương quan với bố mẹ
Ngũ hành
(2 điểm)
• Bố: Tương sinh
• Mẹ: Tương sinh
Thiên can
(0.5 điểm)
• Bố: Bình Hòa
• Mẹ: Bình Thường
Địa chi
(1 điểm)
• Bố: Bình thường
• Mẹ: Bình thường
Du niên
(Trai: 0,
Gái: 0)
Nếu sinh được con trai:
• Bố: Lục sát
• Mẹ: Họa hại
Nếu sinh được con gái:
• Bố: Tuyệt mệnh
• Mẹ: Ngũ quỷ
Tràng sinh
(0.5 điểm)
Thai
Hạn tuổi
(0.5 điểm)
Kim lâu
Lộc tồn - Quý nhân
(0.5 điểm)
Có Lộc Tồn
TỔNG ĐIỂM Sinh được con trai: 5/10
Sinh được con gái: 5/10
ĐÁNH GIÁ BÌNH THƯỜNG

Kết luận: Chồng 1979 vợ 1985 nên chọn các năm [2027] để sinh con sẽ được may mắn, thịnh vượng.

Chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ

 ✅ Chồng 1979 vợ 1985 chọn năm sinh con tốt cho làm ăn?

Kết quả xem chồng Mậu Ngọ vợ Ất Sửu sinh con năm nào hợp bạn vừa nhận được đã dự đoán chính xác năm đẹp nhất để tiến hành sinh con. Tuy nhiên, đối với các cặp chồng 1979 vợ 1985 muốn chọn năm sinh con tốt cho tài lộc, làm ăn của gia đình thì cần quan tâm đặc biệt đến các tiêu chí sau:

  • Vợ 1985 chồng 1979 nên chọn năm sinh con theo ngũ hành

Chồng 1979 vợ 1985 nếu chọn được năm sinh con có ngũ hành tương sinh/tương hỗ là tốt >> chủ về khi sinh con ra mọi thứ đều gặp may mắn, tài lộc làm ăn có sự phát triển nhỏ.

Nam 1979 nữ 1985 nếu chọn phải nhầm năm sinh con có ngũ hành tương khắc (bao gồm cả bố khắc con và con khắc bố) là xấu, chủ về công việc làm ăn của chồng 1979 vợ 1985 về sau dễ có sự thay đổi và gặp bất lợi về làm ăn. 

  • Chồng 1979 vợ 1985 nên chọn năm đẹp sinh con theo cung phi

- Bố 1979 mẹ 1985 sinh con vào năm Sinh khí thì khi sinh con ra công việc làm ăn của bố mẹ có sự phát triển mạnh 

- Chồng 1979 vợ 1985 sinh con vào năm có Thiên y thì công việc gặp nhiều may mắn về tiền bạc và công việc làm ăn đều hanh thông 

- Vợ 1985 chồng 1979 sinh con vào năm Phúc Đức thì khi sinh con ra có tin vui đưa tới có quý nhân giúp đỡ về tài lộc.

  • Chồng Mậu Ngọ vợ Ất Sửu chọn năm sinh con có Lộc mạng quý nhân

Chồng 1979 vợ 1985 sinh con vào năm có Lộc Tồn thì bố mẹ có tài có lộc, làm ăn tấn tới. Ngoài ra, nếu tuổi chồng Mậu Ngọ 1979 hoặc tuổi vợ Ất Sửu 1985 có mạng quý nhân vào năm sinh con thì chủ về  tổ tiên phù trợ về công danh và sức khỏe cát hanh.

✅ Chồng 1979 vợ 1985 chọn năm sinh con tốt cho con cái

  • Vợ 1985 chồng 1979 nên chọn năm sinh con theo thiên can

Chồng tuổi Mậu Ngọ 1979 vợ tuổi Ất Sửu 1985 nên chọn năm có thiên can Sinh/Hợp với thiên can của tuổi bố mẹ là tốt nhất, chủ về con cái xinh đẹp, lễ phép, được nhiều người yêu mến. 

  • Chồng 1979 vợ 1985 nên chọn năm sinh con theo địa chi

Bố tuổi Mậu Ngọ mẹ tuổi Ất Sửu nên chọn năm sinh con nằm trong bộ tam hợp tuổi của bố hoặc mẹ là tốt nhất, chủ về con cái sinh ra có phúc có phận và vô cùng hiếu hiền.

  • Chồng 1979 vợ 1985 nên chọn năm sinh con theo vòng tràng sinh

Bố tuổi Mậu Ngọ mẹ tuổi Ất Sửu nên sinh con vào năm có vòng tràng sinh rơi vào sao: Tràng sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng là rất tốt

- Nam 1979 nữ 1985 sinh con vào năm Tràng Sinh là chủ về sức khỏe tốt, trường thọ, tốt cho đường công danh sự nghiệp của con cái sau này.

- Chồng 1979 vợ 1985 sinh con vào năm Mộc Dục là chủ về sự tự lập, con cái sinh ra có đời sống tình cảm và vật chất phong phú.

- Chồng Mậu Ngọ vợ Ất Sửu sinh con vào năm Quan Đới là chủ về người có tài trí, quan lệ công danh rộng mở.

- Vợ 1985 chồng 1979 sinh con vào năm Lâm Quan là chủ về con cái sinh đẹp, tài năng và có học thức. 

- Chồng 1979 vợ 1985 sinh con vào năm Đế Vượng là chủ về cuộc sống tương lai có nhiều cơ hội tốt, quý nhân phù trợ. 

Thông tin xem tuổi chồng 1979 vợ 1985 sinh con năm nào hợp chỉ mang tính chất như lời khuyên hữu ích từ Tử vi Khoa Học để tham khảo. Nếu bố tuổi 1979 và mẹ tuổi 1985 có lộc con cái vào năm không hợp cũng không phải là điềm xấu. Quý bạn có thể, cải tạo phong thủy nơi ở hoặc sinh thêm con cái để giảm trừ xung khắc và tăng thêm may mắn!